course-details-portlet

MAST2010 - Mekatronikk

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 70/100
Arbeider 30/100

Faglig innhold

Flerfasesystemer, elektriske maskiner og overføringssystemer. Elforsyningsnett og elsikkerhet. Digitale styringer, instrumenteringsteknikk, automatiske styresystemer og prosessregulering. Programmering av en microcontroller.

Læringsutbytte

Kunnskap: Emnet skal gi kunnskap om elektriske maskiner, vekselspenning, faseforskyvning, styrings- og reguleringsteknikk, og forstå enkle regulatorer.​ ​

Ferdigheter: Skal kunne beregne enkle elektriske kretser og vurdere elektrisk utstyr for mekaniske konstruksjoner. Skal kunne kjenne oppbygningen og programmeringsmetoder til en industrirobot, programmere en microcontroller og ha ferdigheter om prosessregulering.​ ​

Generell kompetanse: Kandidaten skal se viktigheten av miljø og sikkerhet, samt tekniske og økonomiske konsekvenser av valgte løsninger. Vedkommende skal kunne formidle og kommunisere ulike problemstillinger og løsninger innen fagområdet, til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, øvinger og lab

Mer om vurdering

Vurderingen består av en praktisk prosjektoppgave med rapport som gjøres gruppevis (denne delen teller 70 %) og en individuell del (som teller 30 %). Ved forbedring av karakter må hele emnet tas på nytt med mulighet for godkjenning av individuell del.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Havbruksingeniør (BIHAV)
Maskiningeniør (BIMASKIN)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Maskinkonstruksjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 70/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU