course-details-portlet

MASG1002 - Introduksjon til maskin

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Faget skal gi en innføring og oversikt over maskinteknikk som disiplin.

 • Systematisk arbeid
 • Produktutviklingsmetodikk
 • 3D modellering og enkelt simulering
 • Framstilling av modeller og prototyper ved hjelp av digitale og manuelle verktøy.
 • Refleksjon over bærekraftsaspektet i produktutvikling.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om:

 • bredden i maskiningeniøryrke
 • produkter og produktutviklingens miljøpåvirkning.
 • metodikk for produktdesign og -utvikling med grunnlegende elementer fra konstruksjon, mekanikk, og maskin programmering
 • manuelle og digitale visualiserings- og modelleringsverktøy

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • anvende skisser og digitale modeller som arbeidsform ved produktutvikling, bygging av modeller og prototyper.
 • formidle den innhentede kunnskapen til personer med ulik bakgrunn og ekspertise.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i helse, miljø og sikkerhet og konsekvenser av valgte løsninger innenfor sitt fagområde.
 • kan utveksle informasjon og erfaringer med andre for å kunne planlegge og gjennomføre et prosjekt med faser og milepæler.
 • kjenner til gruppeprosesser og kan gjennomføre prosjekt i team.
 • kandidaten kan formidle kunnskap innenfor sitt fagområde til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

 • Individuelle øvinger
 • Gruppearbeid med utviklingsoppgave under veiledning
 • Temaforelesninger på relaterte emne.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske individuelle og gruppeøvinger leveres fortløpende. Semesteroppgaven skrives i grupper.

Spesielle vilkår

Kursmateriell

Kursmateriell gjøres tilgjengelig ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MAST1102 5.0 HØST 2023
MAST1101 5.0 HØST 2023
MASG1102 5.0 HØST 2023
MASG1101 5.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Ingeniør
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU