MAL4100 - Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner,del 2 Allmennsykepleie

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Sykdom hos eldre
Patofysiologiske prosesser ved kroniske sykdommer i alle aldre
Medisinske utfordringer knyttet til mennesker med sammensatte sykdomsbilder
Ernæring
Smerter

Læringsutbytte

Kunnskap
Har inngående kunnskap om patofysiologiske prosesser hos personer som er eldre, har kroniske helseplager eller sammensatte sykdomsbilder (multisykdommer)
Har inngående kunnskap om grunnleggende behandlingsprinsipper knyttet til pasientgrupper og/eller problemstilling som er relevant for egen kliniske praksis.

Ferdigheter
Analyserer relevante kliniske problemstillinger og gir kunnskaps- og forskningsbaserte begrunnelser for foreslåtte tiltak
Benytter sin forståelse av patofysiologi og behandling knyttet til målgruppene som grunnlag for funksjonen som spesialsykepleier

Generell kompetanse
Formidler spesialisert forståelse av utvalgte sykdomsforløp og behandling knyttet til personer som er eldre, har kroniske helseplager eller sammensatte sykdomsbilder (multisykdommer)

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Seminarer
Nettbasert læring
Oppgaveløsning
Simulering
Gruppearbeid

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
I henhold til eksamensplanen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk sykepleie (MKLINSYK)

Forkunnskapskrav

Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner del 1- 5 sp

Kursmateriell

Ressurslitteratur anbefales ved oppstart av emnet.
Selvvalgt litteratur av relevans for valgt tema

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 100/100 A 24.10.2017 09:00 C025 - underetg.
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+eksamen
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.