course-details-portlet

MA8403 - Spesielle tema i topologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 D

Faglig innhold

Emnet dekker avanserte tema i topologi som ikke er dekket av det øvrige emnetilbudet. For eksempel: vektorbunter, topologisk og/eller algebraisk K-teori, Morse-teori, kobordismeteori, spektra og stabil homotopiteori, homotopisk og høyere algebra.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten kan gi definisjoner av de viktige nøkkelbegrepene, formulere og bevise hovedresultatene, samt greie ut om eksempler på tema dekket i emnet. 2. Ferdigheter. Studenten er klar til å utføre forskning i topologi og anvende ideer fra topologi i andre områder i og utenfor matematikk.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer og aktiviter kan avhenge av foreleser. Emnet kan gis på engelsk.

Emnet foreleses hvert annet år, forutsatt at nok studenter melder seg. Foreleses neste gang vår 2023.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Topologi
  • Topologi og geometri
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU