course-details-portlet

MA8403 - Avanserte tema i topologi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet foreleses hvert annet år, forutsatt at nok studenter melder seg. Foreleses neste gang høsten 2021. Emnet dekker avanserte tema i topologi som ikke er dekket av det øvrige emnetilbudet. For eksempel: vektorbunter, topologisk og/eller algebraisk K-teori, Morse-teori, kobordismeteori, spektra og stabil homotopiteori, homotopisk og høyere algebra.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten kan gi definisjoner av de viktige nøkkelbegrepene, formulere og bevise hovedresultatene, samt greie ut om eksempler på tema dekket i emnet.

2. Ferdigheter. Studenten er klar til å utføre forskning i topologi og anvende ideer fra topologi i andre områder i og utenfor matematikk.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer og aktiviter kan avhenge av foreleser. Emnet kan gis på engelsk. Eksamen er muntlig med mindre noe annet er avtalt.

Mer om vurdering

Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta emnet i sin helhet. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas. For mer informasjon om vurdering, se «Læringsformer og aktiviteter».

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Topologi
  • Topologi og geometri
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU