course-details-portlet

MA8205 - Representasjonsteori for algebraer

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Innholdet i emnet kan variere, men det vil ha en kjerne som omfatter: algebraer gitt ved quiver, representasjon av quiver, nesten splitteksakte følger, Brauer-Thrall I, klassifikasjon av hereditære algebraer av endelig representasjonstype, funktorkategorier og vippeteori for artinske algebraer.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Innholdet i emnet kan variere, men det vil ha en kjerne som omfatter: algebraer gitt ved quiver, nesten splitteksakte følger, irreducible maps, AR-quiver, Auslander-algebraer og deres homologiske karakterisering, klassifikasjon av hereditære algebraer av endelig representasjonstype, funktorkategorier og vippeteori for artinske algebraer. I tillegg blir følgende spesielle klasser av algebraer diskutert: selvinjektive, symmetriske, Nakayama. 2. Ferdigheter. Studentene vil lære representasjonsteori for algebraer og vil være i stand til å utføre forskning innen representasjonsteori for algebraer og dens anvendelser. 3. Kompetanse. Studentene vil være i stand til å delta i vitenskapelige diskusjoner og begynne med egen forskning innen representasjonsteori.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, evt. ledet selvstudium.

Kurset foreleses hvert tredje år, forutsatt at nok studenter melder seg. Foreleses neste gang våren 2025. Dersom det melder seg få studenter, vil kurset kun gis som ledet selvstudium.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Algebra
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU