MA3402 - Analyse på mangfoldigheter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Emnet omhandler fundamentale begreper fra differensialtopologien, som viser sammenhengen mellom topologi og analyse, og gir en forståelse av moderne geometrisk tankegang. Spesielt studeres mangfoldigheter, tangentrom, differensialformer lokalt og globalt, de Rham-kohomologi, Stokes' teorem i n dimensjoner. Topologiske og geometriske anvendelser.


Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten kjenner grunnleggende begrep og metoder innen differensialformer, de Rham-kohomologi og integrasjon på mangfoldigheter.

2. Ferdigheter. Studenten kan anvende sin kunnskap i differensialtopologi til å formulere og løse problemer av analytisk-geometrisk natur innen matematikk, teoretisk fysikk og kybernetikk, bl.a. ved bruk av integrasjon på mangfoldigheter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og eventuelle prosjekter. Sluttkarakteren baserer seg 100% på avlsuttende eksamen.

Emnet vil bli forelest på engelsk dersom studenter fra "Master's Programme in Mathematics for International students" er til stede.

Kursmateriell

Opplyses ved kursets start.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNFMA317 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Sommer KONT Muntlig eksamen 100/100 D 07.08.2015
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.