LYFT2004 - Sveiseteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer TABELLER

Faglig innhold

Sveisebegreper, Buesveisemetoder med TIG, MIG/MAG og Rørtråd. Dekkede elektroder og Pulversveising. HMS. Plasmasveising og Lasersveising. Aluminiumsveising. Termiske skjæremetoder. Sveisefeil og sveiseprosedyrer.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten gis en innføring i de vanligste sveisemetoder slik at man blir i stand til å tilrettelegge for produksjon og foreta riktige valg ved innkjøp av utstyr.
Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskap for videre studier og framtidig yrkesutøvelse.
Ferdigheter:
Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter innenfor eget fagfelt, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter, både selvstendig og i team. Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff for å belyse en problemstilling.
Generell kompetanse:
Kandidaten har innsikt i helse, miljø og sikkerhet og konsekvenser av valgte løsninger innenfor sitt fagområde.
Kandidaten kan formidle kunnskap innenfor sitt fagområde til ulike målgrupper.

Læringsformer og aktiviteter

Gjennomgående fellesforelesninger. Teoriøvinger og laboratorieøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger
  • Obligatorisk laboratoriearbeid

Mer om vurdering

Det kreves at 2/3 av øvingene må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)
Yrkesfaglærerutdanning (YFLTIP)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved aktuelt studieprogram ved NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Halmøy: Sveiseteknikk, kompendium NTNU Institutt for produktutvikling og materialer.
ESAB AS: Diverse kompendier på Itslearning innen de forskjellige sveisemetodene.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 TABELLER 15.06.2018 09:00 H3 Rom 511
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.