course-details-portlet

LYFE2004 - Elektriske anlegg

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Elektriske lavspentinstallasjoner i bygg. Overføring av elektrisk kraft (nett). Generatorer. Turbinregulering. Turbiner. Vannkraftanlegg.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten har kunnskap om:
- Grunnleggende egenskaper til de ulike lavspente nettsystemene
- Grunnleggende oppbygging og drift av høgspente nett
- De ulike prinsippene og alternativene for elektrisk produksjon

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
- Foreta beregninger og dimensjonering av ytelse på generator og turbin i et vannkraftverk, samt beregne netto årlig energiproduksjon, utfra gitt middelvassføring og ulike tap.

Generell kompetanse:
- Kandidaten skal forstå drift og kraftbalanse i nett- og elproduksjonsanlegg
- Kandidaten skal kunne bruke et faglig presist språk i kommunikasjon med kolleger og representanter fra andre fagområder
- Kandidaten har innsikt i emnet og kan formidle kunnskap innen fagområdet i skole og bedrift

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger og laboratorieøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% oppmøte
  • Obligatoriske øvinger
  • Obligatorisk laboratoriearbeid

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
3 av 4 øvinger må være godkjent. 1 av 1 laboratoriearbeid må være godkjent. Krav til 80% oppmøte.
Hjelpemiddel: Type D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt. Øvrige godkjente kalkulatorer: Casio FX9860GII, Casio FXCG20, Texas Instrument 84 Plus. Utsatt eksamen kan endres fra skriftlig til muntlig.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskrav til studieprogrammet

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for elkraftteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen (1) 100/100 07.12.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU