LYFB3001 - Bransjelære/selvstudium fordypning

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Selvvalgt fordypningstema, innføringskurs fra bibliotek

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
•Kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet.

Ferdigheter
Kandidaten
•Kan finne, oppdatere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff innen byggfaget slik at det belyser en problemstilling.

Generell kompetanse
Kandidaten
•Kan bruke et faglig presist språk i kommunikasjon med kolleger og representanter fra andre fagområder.
•Har innsikt i fagområdet og kan formidle kunnskap og erfaring i egen undervisning i skole og bedrift.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og selvstudium

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)
Yrkesfaglærerutdanning (YFLBYGG)

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.