LYFA1004 - Fysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Størrelser og enheter, rettlinjet bevegelse, kraft og bevegelse, arbeid,
kinetisk- og potensiell energi, energibevaring.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten:
- har satt seg inn i de grunnleggende begrepene i fysikk som brukes i fagopplæringen.
- kjenner til sammenhengen mellom fysiske størrelser og kan bruke disse på faglig relevante problemstillinger.

Ferdigheter
Kandidaten
- kan bruke begrepene i faglig relevante problemstillinger.
- kan regne med størrelser og enheter i SI-systemet, og behersker omregning mellom enheter.
- kan identifisere, tegne krefter og regne med Newtons lover.
- skal kunne anvende loven om bevaring av energi.
- kan regne ut arbeid, effekt og virkningsgrad.

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan reflektere over mulige anvendelsesområder for de ulike hovedområdene i emnet.
- kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av fysiske begreper og størrelser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger, prosjektarbeid, selvstudium.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger
  • Obligatorisk arbeidskrav - 80 % fremmøte

Mer om vurdering

2 av 3 obligatoriske øvinger må være godkjente. Kandidaten må ha deltatt på minimum 80 % av undervisningen.
Utsatt eksamen: august.
Hjelpemidler på eksamen: Bestemt, enkel kalkulator:
Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX, Citizen SR-270X, Citizen SR-270X College, Hewlett Packard HP30S.
Øvrige godkjente kalkulatorer:
Casio FX9860GII, Casio FXCG20, Texas Instrument 84 Plus
Ekern, Guldahl; Fysikk for fagskolen, NKI-forlaget (2009), ISBN: 9788 2562 69518
Formelsamling: Haugan, Aamot, Gyldendals tabeller og formler i fysikk. Fysikk 1 og fysikk 2.ISBN: 9788 2054 19193.
Aktiv formelsamling i matematikk for videregående skole 1P/2P 1T/2T S1/S2 R1/R2.
Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke, 2009.
Gyldendals formelsamling i matematikk 1P/2P 1T/2T S1/S2 R1/R2. Gyldendal Norsk Forlag AS, 2008
Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)
Yrkesfaglærerutdanning (YFLTIP)

Forkunnskapskrav

Åpent.

Kursmateriell

Læremidler: Ekern, Guldahl; Fysikk for fagskolen, NKI-forlaget (2009), ISBN: 9788 2562 69518
Formelsamling: Haugan, Aamot, Gyldendals tabeller og formler i fysikk. Fysikk 1 og fysikk 2.ISBN: 9788 2054 19193

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
YFLF1006 5.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 27.05.2019 09:00
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.