LYFA1004 - Fysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

Størrelser og enheter, rettlinjet bevegelse, kraft og bevegelse, arbeid,
kinetisk- og potensiell energi, energibevaring.

Læringsutbytte

Kandidaten
har satt seg inn i de grunnleggende begrepene i fysikk som brukes i fagopplæringen
kan bruke begrepene i faglig relevante problemstillinger
kjenner til sammenhengen mellom fysiske størrelser og kan bruke disse på faglig relevante problemstillinger

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger, prosjektarbeid, selvstudium.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

2 av 3 obligatoriske øvinger må være godkjente
Utsatt eksamen: august.
Hjelpemidler på eksamen: Kalkulator type C.
Ekern, Guldahl; Fysikk for fagskolen, NKI-forlaget (2009), ISBN: 9788 2562 69518
Formelsamling: Haugan, Aamot, Gyldendals tabeller og formler i fysikk. Fysikk 1 og fysikk 2.ISBN: 9788 2054 19193

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)
Yrkesfaglærerutdanning (YFLTIP)

Forkunnskapskrav

Åpent.

Kursmateriell

Læremidler: Ekern, Guldahl; Fysikk for fagskolen, NKI-forlaget (2009), ISBN: 9788 2562 69518
Formelsamling: Haugan, Aamot, Gyldendals tabeller og formler i fysikk. Fysikk 1 og fysikk 2.ISBN: 9788 2054 19193

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 04.06.2018 09:00
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.