course-details-portlet

LYFA1004 - Fysikk

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer HJELPEMIDD

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger
  • Obligatorisk arbeidskrav - 80 % fremmøte

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)
Yrkesfaglærerutdanning (YFLTIP)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
YFLF1006 5.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
  • Yrkesfaglærer
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 27.05.2019 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Storhall del 1 Idrettssenteret (Dragvoll) 15
DI172 Idrettssenteret (Dragvoll) 1
SL274 Sluppenvegen 14 1
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU