course-details-portlet

LTOT301P - Tolkefaglig praksis 2

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 25/100 3 uker
Praksis 25/100 2 uker
Praksis 25/100 1 uker
Praksis 25/100 2 uker

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Norsk tegnspråk (LTBATGTOLK)
Tegnspråk (LTTEGN)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng: 
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Undervisningsspråk: Bokmål, Nynorsk, Norsk tegnspråk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Språkfag
  • Tegnspråk og tolking
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Praksis 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Praksis 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Praksis 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Praksis 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praksis 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praksis 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praksis 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praksis 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU