LPY3003 - Læring og sosialisering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

I forelesninger og seminarer blir studenter kjent med litteratur og forskning relatert til læring og sosialisering.

Læringsutbytte

Studenten
- har grundig kunnskap om ulike perspektiver på læring og sosialisering
- kan planlegge læringsaktivitet og se sammenhenger mellom innhold som skal læres og måten innholdet skal læres på
- kan med bakgrunn i perspektiver på læring og sosialisering analysere og drøfte sentrale problemstillinger knyttet til utdanning for demokrati.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i emnet består av forelesninger, seminarer, og arbeid mellom undervisningssamlingene. På seminarene vil studentene få respons fra medstudenter og faglærer(e).

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Som for opptak til master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon, studieretning lærerprofesjon, utviklingsarbeid og veiledning.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 100/100 18.12.2017 09:00 JC13
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 29.05.2018 09:00 Storhall del 1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.