LPY3002 - Allmenn didaktikk og veiledning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

I forelesninger og seminarer blir studenter kjent med litteratur og forskning relatert til didaktiske spørsmål. Spesielt vil emnet fokusere på yrkesutøverens fortolknings- og handlingsrom med hensyn til didaktisk planlegging og yrkesutøvelse. Emnet vil også fokusere på hvilke verdisyn som er forankret i nasjonale styringsdokumenter, og dilemmaer yrkesutøveren kan stå overfor mht ulike verdier.

Læringsutbytte

Studenten
- har grundig kunnskap om ulike didaktiske perspektiver og modeller på ulike nivå (politisk nivå, skolenivå, klasseromsnivå, individnivå)
- kan analysere læreplaner ut fra ulike perspektiv, og kan utarbeide lokale læreplaner og undervisningsplaner ut fra gjeldene styringsdokumenter
- har bred forskningsbasert kunnskap om hvordan veiledning kan bidra til utvikling av læreres profesjonelle kompetanse

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i emnet består av forelesninger, seminarer, og arbeid mellom undervisningssamlingene. På seminarene vil studentene få respons fra medstudenter og faglærer(e).

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Som for opptak til master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon, studieretning lærerprofesjon, utviklingsarbeid og veiledning.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 08.12.2017 09:00 Storhall del 2
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.