LEKS1009 - Mat og Helse

Om emnet

Faglig innhold

Lenke til Nord universitets emnebeskrivelse:
http://studieplan.nord.no/emnebeskrivelse/glb341_mat_og_helse_1_for_1_7_trinn/(sme_nid)/11646

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1-7 (LTGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Emnet har Studierettskrav.

Emnet tilbys ved Nord universitet som valgemne vår 4. studieår. Kapasitet blir styrt av Nord universitet.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.