course-details-portlet

LAT1004 - Tekstkurs III i latin: Antikk prosa II

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer ORDBOK

Faglig innhold

I dette emnet gis videre undervisning i den latinske prosaen fra antikkens forskjellige sjangrer, med hovedvekt på keisertiden, og en fordypning i latinsk syntaks og stilistikk.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper
Kandidaten:
- Har kunnskaper om latinske prosatekster (med vekt på filosofi) fra den romerske keisertid (fra den såkalte sølvalder).
- Har kunnskap om den romerske prosalitteraturens (med vekt på filosofi) historie.

Ferdigheter
Kandidaten:
- Har ferdighet i å lese, oversette og fortolke originalspråklige prosatekster fra den romerske senrepublikk og tidlige keisertid.
- Behersker de originalspråklige pensumtekstenes sentrale ordforråd.
- Har ferdighet i å gi grammatiske og stilistiske analyser av de originalspråklige pensumtekstene.
- Har ferdighet i å sette originaltekster fra den romerske prosalitteraturen (særlig filosofiske tekster) inn i dens litterære, kulturelle og historiske sammenheng.
- Har teknikk og bedre ferdighet i å oversette fra latin til norsk. Det gir fordypet kunnskap i grammatikk og stilistikk, spesielt s.k. silverlatin.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Blant aktivitene er seks mindre innleveringer bestående av oversettelser. Av disse er tre innleveringer obligatoriske.

Obligatoriske aktiviteter

  • oppgave
  • oppgave
  • oppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Ca 30 sider latinsk tekst, fortrinnsvis fra keisertiden. Ulike litterære sjangrer vil være representert.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Antikkens kultur
  • Historie
  • Latin
  • Språkfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 ORDBOK 19.12.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 ORDBOK
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU