course-details-portlet

LAT1003 - Tekstkurs II i latin: Antikk prosa I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

I dette emnet gis en innføring i den klassiske prosaens ulike sjangrer, og en fordypning i latinsk syntaks og stilistikk.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

 

Kunnskaper

Kandidaten 

 • har kunnskaper om latinske prosatekster (med vekt på historieskriving) fra den romerske senrepublikk og tidlig keisertid (den såkalte augusteiske gullalder)
 • har kunnskap om den romerske prosalitteraturens (med vekt på historie-skriving) historie 

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • har ferdighet i å lese, oversette og fortolke originalspråklige prosatekster fra den romerske senrepublikk og tidlige keisertid
 • behersker de originalspråklige pensumtekstenes sentrale ordforråd
 • har ferdighet i å gi grammatiske og stilistiske analyser av de originalspråklige pensumtekstene
 • har ferdighet i å sette originaltekster fra den romerske prosalitteraturen (særlig historieskrivingen) inn i dens litterære, kulturelle og historiske sammenheng

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Blant aktivitetene er seks mindre innleveringer bestående av enkle oversettelser fra norsk til latin (tre). Av disse er fire innleveringer obligatoriske.

 

Det kreves 80 % oppmøte (hvilket betyr at man kan være borte ca. 2,5 av de 12 ukene forelesningene foregår på), for å kunne gå opp til eksamen. Alternative opplegg kan eventuelt diskuteres med faglærer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppgave
 • Oppgave
 • Oppgave
 • Oppgave
 • 80 % oppmøte

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Ca 30 sider prosa fra senrepublikk og tidlig keisertid. Ulike litterære sjanger vil være representert. Tekstene blir også studert i sin kulturhistoriske sammenheng.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LAT1103 7.5 HØST 2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Antikkens kultur
 • Klassisk kultur
 • Latin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering
13.12.2021

Innlevering
13.12.2021


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
20.05.2022

Innlevering
20.05.2022


09:00


13:00

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU