course-details-portlet

LAT1003 - Tekstkurs II i latin: Antikk prosa I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer ORDBOK

Faglig innhold

I dette emnet gis en innføring i den klassiske prosaens ulike sjangrer, og en fordypning i latinsk syntaks og stilistikk.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:
Kandidaten:
Kunnskaper
- Har kunnskaper om latinske prosatekster (med vekt på historieskriving) fra den romerske senrepublikk og tidlig keisertid (den såkalte augusteiske gullalder).
- Har kunnskap om den romerske prosalitteraturens (med vekt på historie-skriving) historie.
Kandidaten:
Ferdigheter
- Har ferdighet i å lese, oversette og fortolke originalspråklige prosatekster fra den romerske senrepublikk og tidlige keisertid.
- Behersker de originalspråklige pensumtekstenes sentrale ordforråd.
- Har ferdighet i å gi grammatiske og stilistiske analyser av de originalspråklige pensumtekstene.
- Har ferdighet i å sette originaltekster fra den romerske prosalitteraturen (særlig historieskrivingen) inn i dens litterære, kulturelle og historiske sammenheng.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Blant aktivitetene er seks mindre innleveringer bestående av enkle oversettelser fra norsk til latin (tre). Av disse er fire innleveringer obligatoriske.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgave
  • Oppgave
  • Oppgave
  • Oppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Ca 30 sider prosa fra senrepublikk og tidlig keisertid. Ulike litterære sjanger vil være representert. Tekstene blir også studert i sin kulturhistoriske sammenheng.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LAT1103 7.5 01.09.2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Antikkens kultur
  • Latin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 ORDBOK 02.12.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 ORDBOK
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU