course-details-portlet

KULT3306 - Kultur- og kjønnsstudier - Spesialtilpasning

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Faglig innhold

Studenten legger opp et individuelt pensum på 500-800 sider i samarbeid med faglærer. Det gis ikke ordinær undervisning i emnet. Emnet er godkjent som erstatningsemne for studenter som innvilges fritak for Eksperter i team (EiT), men som må erstatte EiT med et annet emne.

Læringsutbytte

Målet er å gi studentene en fordypning i fagområdet likestilling og mangfold.

Studenter som har tatt dette emnet har KUNNSKAPER om:

Studenter som har tatt dette emnet har FERDIGHETER i:

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform er selvstudium. Hjemmeeksamen. Bestått/ikke bestått

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen med bokstavkarakter.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Likestilling og mangfold (MKKS) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Emnet kan kun tas etter søknad til instituttet.

Kursmateriell

Pensum legges opp av faglærer eller i samarbeid med faglærer og er på 500 - 800 sider.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kjønnsforskning
  • Arbeidsliv, historie og samfunn
  • Samfunnsfag
  • Samfunnskunnskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU