course-details-portlet

KULMI2400 - Hospitering og prosjektarbeid i kulturminneforvaltning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100
Muntlig eksamen 30 minutter

Faglig innhold

Dette emnet kombinerer en periode med hospitering i praksisfeltet med skriving av bacheloroppgaven som avslutter bachelorgraden i kulturminneforvaltning.

Emnet er nært knyttet til ulike institusjoner i praksisfeltet, og innholdet vil variere etter faglig profil og arbeidsoppgaver i institusjonene og etter interessene til den individuelle studenten.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper
Kandidaten:
- Er gjennom sin hospitering ved en relevant institusjon gjort noe kjent med organisering og arbeidsmåter innen en del av det kulturminnefaglige praksisfeltet.
- Har gjennom sin avsluttende bacheloroppgave demonstrert omfattende kunnskap om en bestemt del av kulturminnefeltet.

Ferdigheter
Kandidaten:
- Har ved å hospitere ved relevant institusjon fått erfaring i å være en del av det kulturminnefaglige praksisfeltet, og har fått noe trening i å utføre faglige arbeidsoppgaver.
- Har gjennom bacheloroppgaven fått trening i å anvende teori til å drøfte praksisrelaterte problemstillinger.
- Har erfaring i å ferdigstille et større skrivearbeid som tilfredsstiller kravene til en akademisk tekst.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisninga består av en kombinasjon av individuell veiledning og gruppeseminar.

Obligatoriske aktiviteter

  • Faglig veiledning
  • Hospitering

Mer om vurdering

Studentene skal levere en bacheloroppgave som blir karaktersatt. Endelig karakter blir fastsatt etter en muntlig eksaminasjon. Dette innebærer at muntlig eksaminasjon kan ha en justerende funksjon for sluttkarakteren i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kulturminneforvaltning (BKULMI)

Forkunnskapskrav

Opptak til BA-programmet i kulturminneforvaltning og gjennomført fem semester av bachelorprogrammet.

Kursmateriell

Ingen

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KULMI2100 15.0 01.09.2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  22.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kulturminneforvaltning
  • Historie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Oppgave 100/100

Innlevering 10.11.2020

Innlevering 12:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 03.05.2021

Innlevering 10.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU