KULMI2400 - Hospitering og prosjektarbeid i kulturminneforvaltning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 30 minutter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet er nært knyttet til ulike institusjoner i praksisfeltet, og innholdet vil variere etter faglig profil og arbeidsoppgaver i institusjonene.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper
Kandidaten:
- Er gjennom sin hospitering ved en relevant institusjon gjort noe kjent med organisering og arbeidsmåter innen en del av det kulturminnefaglige praksisfeltet.
- Har gjennom sin avsluttende bacheloroppgave demonstrert omfattende kunnskap om en bestemt del av kulturminnefeltet.

Ferdigheter
Kandidaten:
- Har ved å hospitere ved relevant institusjon fått erfaring i å være en del av det kulturminnefaglige praksisfeltet, og har fått noe trening i å utføre faglige arbeidsoppgaver.
- Har gjennom bacheloroppgaven fått trening i å anvende teori til å drøfte praksisrelaterte problemstillinger.
- Har erfaring i å ferdigstille et større skrivearbeid som tilfredsstiller kravene til en akademisk tekst.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisninga er individuell veiledning og enkelte gruppeseminar. Studentene skal levere en bacheloroppgave som blir karaktersatt. Endelig karakter blir fastsatt etter en muntlig eksaminasjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Hospitering
  • Faglig veiledning

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kulturminneforvaltning (BKULMI)

Forkunnskapskrav

Opptak til BA-programmet i kulturminneforvaltning og gjennomført fem semester av bachelorprogrammet.

Kursmateriell

Ingen

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KULMI2100 15.0 01.09.2010

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
08.11.2018

Vår ORD Muntlig eksamen
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.