course-details-portlet

KT8306 - Plastisitetsteori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Fenomenologi og fysiske mekanismer, plastisitet (flytekriterier, flytelover, fastningsregler), viskoplastisitet, termo(visko)plastisitet, plastisk anisotropi, skademekanikk, store deformasjoner, krystallplastisitet, integrasjonsalgoritmer.

Læringsutbytte

Kandidatene skal ha kunnskap om og forståelse av plastisitetsteorien for store deformasjoner og denne teoriens anvendelse i ikke-lineære analyser av konstruksjoner. Kunnskaper: Kandidatene skal forstå de ulike teoretiske elementene i plastisitetsteorien og de etablerte plastisitetsteoretiske modellene for metalliske materialer. Ferdigheter: Kandidatene skal kunne utlede og anvende ligningene i plastisitetsteorien for store deformasjoner og anvende etablerte plastisitetsteoretiske modeller i analyse av konstruksjoner. De skal også kunne identifisere materialparametre fra laboratorieforsøk, og være i stand til å implementere plastisitetsteoretiske modeller i elementmetoden for ikke-lineær analyse av konstruksjoner.Generell kompetanse: Kandidatene skal forstå hovedprinsippene i plastisitetsteorien for store deformasjoner og være i stand til å benytte teorien i ikke-lineære analyser av konstruksjoner. De skal også lære seg å lese vitenskapelige artikler, utføre søk i litteratur og slik være i stand til å danne seg et inntrykk av hvor forskningsfronten er innenfor fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier og prosjektarbeid. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen er på engelsk, gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjekt

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas

Kursmateriell

T. Belytschko, W.K. Liu, B. Moran. Nonlinear Finite Elements for Continua and Structures, Wiley, 2000.O.S. Hopperstad, T. Børvik, Forelesningsnotater.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 06.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 5
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU