course-details-portlet

KT8302 - Reologi

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 1 semestre ALLE

Faglig innhold

Klassifikasjon av fluide materialmodeller. Strømningsfenomener for ikke-newtonske fluider. Termodynamikkens grunnligninger for strømning. Deformasjonskinematikk. Viskometriske strømninger. Strekkstrømninger. Viskometre og reometre: sylinder-, kapillar-, parallell-plate og konus-plate-viskometre. Materialmodeller: generalisert Newtin-fluid, lineære og ikkelineære viskoelastiske modeller, viskoplastiske modeller, korrotasjonelle modeller. Granulære materialer. Anvendelser av modellene på strømning i rør, kapillarer, spalter, ringsrom (annuli), konvergerende kanaler og dyser. Filmstrømning. Ekstrudering. Filmblåsing.

Læringsutbytte

Studentene vil få en oversikt over reologi og inne-Newtonsk væskestrøm, samt dyp forståelse for reologi anvendt innen sitt eget forskningsfelt.Studentene vil erverve skrive- og presentasjonsferdigheter som er av stor nytte innen videre studier og yrkeskarriere.De vil også praktisere heutagogiske prinsipper og dermed lære effektive læringsmetoder.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset er et ledet selvstudium basert på heutagogiske prinsipper, særlig læring gjennom undervisning.Studentene vil erverve innsikt og forståelse ved å forberede og holde tre små forelesninger om reologiens historie, de sentrale reologiske modeller, og reologi anvendt i egen forskning.Presentasjonene danner grunnlag for en semesteroppgave som er et lite kompendium om reologi anvendt på egen forskningsfelt.Kurset er basert på bruk av digitale hjelpemidler.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas

Kursmateriell

Howard A. Barnes: A Handbook of Elementary Rheology, University of Wales, 2000Barnes, H.A., Hutton, J.F., Walters, K.: An Introduction to Rheology. Rheology series, Vol. 3, Elsevier, 1989.Nettressurser (blir oppgitt ved kursets start)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIO1011 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU