KP8905 - Overflate- og kolloidkjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 20/100
Skriftlig eksamen 80/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet gir en oversikt over ulike kolloidale system (suspensjoner, emulsjoner, selvorganiserende system) og deres karakteristiske egenskaper. Videre gis det en innføring i grenseflatesfenomen (overflatespenning, fukting, adsorpsjon, det elektriske dobbeltlaget) og inter-molekylære (van der Waals) krefter som har betydning for stabiliteten til kolloidale system. Grunnleggende prinsipper for eksperimentelle metoder for å måle de ulike fenomenene blir gjennomgått. Det gis eksempler på den praktiske betydningen av kolloidale system i dagligliv og industrielle prosesser.
Øvingene som hører til emnet består av regne- og teorioppgaver knyttet til prinsipper og teorier i forelesningsdelen.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene kunne:
- Gjøre rede for kolloidale system og grenseflatesfenomen.
- Gjøre rede for fundamentale prinsipper og teorier for hvordan et kolloidalt system kan stabiliseres/destabiliseres.
- Analysere og kvantitativt bestemme grenseflatesfenomen og oppførselen til kolloidale system ut ifra fundamentale prinsipper og teorier, samt grunnleggende kunnskaper innen kjemi, fysikk og matematikk.
- Identifisere problemstillinger i industrielle prosesser som har opphav i overflate og kolloidkjemi.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og veiledede øvinger, hvorav 5 av 9 forlanges godkjent for å få adgang til eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Principles of Colloid and Surface Chemistry, Third Edition, P.C.Hiemenz og R.Rajagopalan. Utlevert materiale.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKP4115 7.5 01.09.2013

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Rapport 20/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 80/100 C 06.12.2017 09:00 E5
Vår ORD Rapport 20/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 80/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.