course-details-portlet

KP8905 - Overflate- og kolloidkjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 20/100
Skriftlig eksamen 80/100 4 timer D
Hjemmeeksamen 80/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en oversikt over ulike kolloidale system (suspensjoner, emulsjoner, selvorganiserende system) og deres karakteristiske egenskaper. Videre gis det en innføring i grenseflatesfenomen (overflatespenning, fukting, adsorpsjon, det elektriske dobbeltlaget) og inter-molekylære (van der Waals) krefter som har betydning for stabiliteten til kolloidale system. Grunnleggende prinsipper for eksperimentelle metoder for å måle de ulike fenomenene blir gjennomgått. Det gis eksempler på den praktiske betydningen av kolloidale system i dagligliv og industrielle prosesser.
Øvingene som hører til emnet består av regne- og teorioppgaver knyttet til prinsipper og teorier i forelesningsdelen.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene kunne:
- Gjøre rede for kolloidale system og grenseflatesfenomen.
- Gjøre rede for fundamentale prinsipper og teorier for hvordan et kolloidalt system kan stabiliseres/destabiliseres.
- Analysere og kvantitativt bestemme grenseflatesfenomen og oppførselen til kolloidale system ut ifra fundamentale prinsipper og teorier, samt grunnleggende kunnskaper innen kjemi, fysikk og matematikk.
- Identifisere problemstillinger i industrielle prosesser som har opphav i overflate og kolloidkjemi.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og veiledede øvinger, hvorav 5 av 9 forlanges godkjent for å få adgang til eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

"Introduction toApplied Colloid and Surfice Chemistry" G.M.Kontogeorgis, S.Kiil. Utlevert materiale.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKP4115 7.5 01.09.2013
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kjemisk prosessteknologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemisk prosessteknologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Rapport 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 80/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 80/100

Utlevering 28.05.2021

Innlevering 28.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU