course-details-portlet

KP8905 - Overflate- og kolloidkjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en oversikt over ulike kolloidale system (suspensjoner, emulsjoner, selvorganiserende system) og deres karakteristiske egenskaper. Videre gis det en innføring i grenseflatesfenomen (overflatespenning, fukting, adsorpsjon, det elektriske dobbeltlaget) og inter-molekylære (van der Waals) krefter som har betydning for stabiliteten til kolloidale system. Grunnleggende prinsipper for eksperimentelle metoder for å måle de ulike fenomenene blir gjennomgått. Det gis eksempler på den praktiske betydningen av kolloidale system i dagligliv og industrielle prosesser. Øvingene som hører til emnet består av regne- og teorioppgaver knyttet til prinsipper og teorier i forelesningsdelen.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene kunne: - Gjøre rede for kolloidale system og grenseflatesfenomen. - Gjøre rede for fundamentale prinsipper og teorier for hvordan et kolloidalt system kan stabiliseres/destabiliseres. - Analysere og kvantitativt bestemme grenseflatesfenomen og oppførselen til kolloidale system ut ifra fundamentale prinsipper og teorier, samt grunnleggende kunnskaper innen kjemi, fysikk og matematikk. - Identifisere problemstillinger i industrielle prosesser som har opphav i overflate og kolloidkjemi.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og veiledede øvinger, hvorav 5 av 9 forlanges godkjent for å få adgang til eksamen. Skriftlig rapport om definert tema. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oblig
  • Rapport

Kursmateriell

"Introduction toApplied Colloid and Surfice Chemistry" G.M.Kontogeorgis, S.Kiil. Utlevert materiale.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKP4115 7.5 HØST 2013
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kjemisk prosessteknologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemisk prosessteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU