course-details-portlet

KOMP1001 - Dataanalyse

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet består av to deler: Grunnleggende programmering i Python, samt visualisering og dataanalyse.

Del 1 - Grunnleggende programmering i Python:
Komme i gang med Python.
Datatyper og operatorer. Datastrukturer (Lister, Tupler, Mengder, Dictionaries). Kontrollstrukturer (Valgstrukturer og løkker). Funksjoner. Skript.

Del 2 - Visualisering og dataanalyse:
Matplotlib. NumPy. Fil-I/O. Plotting
Programmering av numeriske metoder og rekker
Lineær regresjon

Læringsutbytte

Kunnskap
Har grunnleggende kunnskap om innebyggede og egendefinerte funksjoner og kommandoer i Python
Har grunnleggende kunnskap om importering av data, plotting, regresjon og numeriske metoder i Python
Har kunnskap om prosessen fra problem via pseudokode til ferdig program.

Ferdigheter
Kan anvende Python i løsning av praktiske problemstillinger.
Kan analysere et problem, formulere pseudokode og teste en løsning i Python.
Kan importere og plotte data i Python, samt kjøre dataanalyse ved hjelp av lineære metoder og innebyggede funksjoner og numeriske metoder.
Kan programmere og løse symbolske ligninger og ligninger på matriseform.

Generell kompetanse
Ingen

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, teoretiske og praktiske øvinger, prosjektoppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte på samlinger og øvingsoppgaver

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kompletterende utdanning i realfag og teknologi for flyktninger (ÅKMPREALFF) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Ingen

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
  • Databehandling
  • Informatikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU