course-details-portlet

KLAS2003 - Europas middelalder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

I dette emnet gis en oversikt over europeisk litteratur fra middelalderen. Det blir lest et pensum originaltekst på ett eller flere av de europeiske middelalderspråkene, fortrinnsvis latin eller gresk.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper
Kandidaten:
Har kunnskap om det middelalderlatinske språks og litteraturs historie, inkludert en første innføring fagets historie og metode.

Ferdigheter
Kandidaten:
- Har ferdighet i å lese og fortolke originaltekster fra den middelalderlatinske litteraturens epoker og genre.
- Behersker de originalspråklige tekstenes sentrale ordforråd.
- Har ferdighet i å gi grammatiske og stilistiske analyser av de originalspråklige pensumtekstene.
- Har ferdighet i å sette originalspråklige tekster fra den middelalderlatinske litteraturen inn i deres litterære, kulturelle og historiske sammenheng.
- Har basisferdigheter i tekstkritikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar.

Vurderingsform: Fire-timers skriftlig sluttprøve/eksamen.

Obligatorisk aktivitet: Skriftlig oppgave som må være godkjent før studenten før gå opp til eksamen.

Veiledning via It´s:learning/e-post.

Forelesninger gis normalt under en konsentrert periode på 2 uker ved Det Norske Institutt i Roma, Senteret for fransk-norsk forskningssamarbeid (Paris) eller Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul.

Det er ikke obligatorisk oppmøte på forelesningene. Studiet egner seg derfor som fjernstudier.

Studenten bør henvende seg til instituttet innen 24. august

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Det blir lest ca. 100 sider originaltekst. Pensum avtales med faglærer.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KLAS2002 7.5 01.09.2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Antikkens kultur
  • Gresk
  • Latin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 01.06.2021 09:00
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 03.12.2020

Innlevering 03.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU