KLAS2003 - Europas middelalder

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

I dette emnet gis en oversikt over europeisk litteratur fra middelalderen. Det blir lest et pensum originaltekst på ett eller flere av de europeiske middelalderspråkene, fortrinnsvis latin eller gresk.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper
Kandidaten:
Har kunnskap om det middelalderlatinske språks og litteraturs historie, inkludert en første innføring fagets historie og metode.

Ferdigheter
Kandidaten:
- Har ferdighet i å lese og fortolke originaltekster fra den middelalderlatinske litteraturens epoker og genre.
- Behersker de originalspråklige tekstenes sentrale ordforråd.
- Har ferdighet i å gi grammatiske og stilistiske analyser av de originalspråklige pensumtekstene.
- Har ferdighet i å sette originalspråklige tekster fra den middelalderlatinske litteraturen inn i deres litterære, kulturelle og historiske sammenheng.
- Har basisferdigheter i tekstkritikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar.

Vurderingsform: Fire-timers skriftlig sluttprøve/eksamen.

Obligatorisk aktivitet: Skriftlig oppgave som må være godkjent før studenten før gå opp til eksamen.

Veiledning via It´s:learning/e-post.

Forelesninger gis normalt under en konsentrert periode på 2 uker ved Det Norske Institutt i Roma, Senteret for fransk-norsk forskningssamarbeid (Paris) eller Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul.

Det er ikke obligatorisk oppmøte på forelesningene. Studiet egner seg derfor som fjernstudier.

Studenten bør henvende seg til instituttet innen 24. august

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Det blir lest ca. 100 sider originaltekst. Pensum avtales med faglærer.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KLAS2002 7.5 01.09.2017

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.