course-details-portlet

KJ8205 - Avansert Molekylmodellering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 33/100
Litteratur studier 67/100

Faglig innhold

Emnet gir det teoretiske grunnlaget for molekylmekanikk, intermolekylære krefter, solvatisering samt molekylær elektromagnetisme. Videre diskuteres teoretiske modeller for reaktivitet og reaksjonsdynamikk (katalyse) og optiske elektroniske egenskaper av molekylære materialer (nanostrukturer). Temaer velges også basert på studentenes bakgrunn og interesser.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:

 • Gjøre rede på et detaljert nivå for de teoretiske modeller som studenten normalt bruker i sine beregninger.

Ferdigheter:

 • Gjennomføre og presenter litteraturstudier på valgte tema ved forskningsfronten innen molekylmodellering.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske øvinger og litteraturoppgaver.

Forventet arbeidsinnsats i emnet er 200-225 timer.

Mer om vurdering

Emnet har samlet karakter hvor de obligatoriske øvingene (teller 1/3) og to litteraturoppgaver (teller 2/3) inngår som vurderingsdeler. Vurderes etter karakterregel bestått/Ikke bestått.

Kursmateriell

 • Åstrand P.-O. Atomistic Models: Concepts in Computational Chemistry, Bookboon.com, 2016; http://bookboon.com/en/atomistic-models-ebook
 • Egne notater og tidskriftsartikler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Molekylærmedisin
 • Materialer og bearbeiding - materialmodellering
 • Material- og faststoffysikk
 • Fysikalsk kjemi
 • Kjemisk prosessteknologi
 • Kjemi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 33/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Litteratur studier 67/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU