course-details-portlet

KJ8205 - Avansert Molekylmodellering

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet gir det teoretiske grunnlaget for molekylmekanikk, intermolekylære krefter, solvatisering samt molekylær elektromagnetism. Videre diskuteres teoretiske modeller for reaktivitet og reaksjonsdynamikk (katalyse) og optiske elektroniske egenskaper av molekylære materialer (nanostrukturer).
Temaer velges også basert på studentenes bakgrunn og interesser.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:
- Gjøre rede på et detaljert nivå for de teoretiske modeller som studenten normalt bruker i sine beregninger.
- Gjennomføre litteraturstudier for å presentere valgte tema ved forskningsfronten innen molekylmodellering både skriftligt og muntligt.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises annet hvert år, neste gang høsten 2018. Forelesninger, øvinger og litteraturoppgaver. Emnet har mappeevaluering hvor øvingene (teller 1/3) og to litteraturoppgaver (teller 2/3) inngår som vurderingsdeler. Resultatet av hver vurderingsdel oppgis i prosentpoeng. Hele mappen vurderes etter karakterregel Bestått/Ikke bestått. Undervisningen gis på engelsk ved behov.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Åstrand P.-O. Atomistic Models: Concepts in Computational Chemistry, Bookboon.com, 2016; http://bookboon.com/en/atomistic-models-ebook

Egne notater og tidskriftsartikler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Molekylærmedisin
  • Materialer og bearbeiding - materialmodellering
  • Material- og faststoffysikk
  • Fysikalsk kjemi
  • Kjemisk prosessteknologi
  • Kjemi
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemi

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU