course-details-portlet

KJ6007 - Kjemi som vitenskap og undervisningsfag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Emnet omhandler kjemi som forskningsprosess og som undervisningsfag i skolen. Som en del av dette skal studentene gjøre en analyse av IKT-relaterte undervisningsressurser.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten kan

 • gjøre rede for eksempler på historisk viktige begivenheter i kjemi
 • gi eksempler på hvordan kunnskap innen kjemi har blitt til og hvordan teorier har blitt forkastet
 • gjøre rede for hovedtrekkene i regelverk og retningslinjer for drift av laboratorier i skolen
 • gjøre rede for aktuelle læringsressurser i kjemi
 • gi eksempler på hvordan man kan organisere praktiske aktiviteter i kjemiundervisningen

​​​​​​​Ferdighet

Kandidaten kan

 • bruke ulike læringsressurser i undervisningen
 • anvende ulike eksperimentelle metoder
 • fornye og videreutvikle sin faglige kompetanse
 • kombinere kjemikunnskaper med innsikt fra flere fagfelt, for eksempel samfunnsfag og historie
 • formidle fagstoff og forskningsresultater fra fagområdet kjemididaktikk
 • behandle relevante kjemikalier og utstyr som kan brukes i kjemiundervisning
 • løse teoretiske og praktiske oppgaver i samarbeid med andre

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • fremskaffe og bruke relevant og pålitelig informasjon innen kjemi samt utøve kildekritikk
 • arbeide i prosjekter, både selvstendig og sammen med andre, og formidle resultatene av arbeidet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppediskusjoner og praktisk laboratoriearbeid på samlingene.Mellom samlingene: Individuelt arbeid med veiledning, videforelesninger, ukentlig arbeidsoppgaver.Det legges vekt på at undervisningen på samlingene skal gjøre studentene i best mulig stand til å arbeide individuelt og å samarbeide mellom samlingene. I tillegg prioriteres læringsaktiviteter på samling som studenten ikke kan gjøre individuelt, f.eks. laboratoriearbeid. Studiet er nettbasert med fem samlingsdager fordelt på tre samlinger på NTNU for hvert 7,5 studiepoeng.Samlingene omfatter to emner slik at dette emnet bruker 50 % av arbeidstiden hver av samlingene.Obligatoriske aktiviteterForelesninger og laboratoriearbeid på samlingene.Obligatoriske innleveringer og selvstendig arbeid med eget forsøk.Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Forelesninger og laboratoriearbeid på samlingene
 • Obligatoriske innleveringer

Mer om vurdering

Vurdering Skriftlig eller digital semesteroppgave med et omfang på 7-15 sider eller tilsvarende. Oppgaven utarbeides gjennom hele semesteret.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning ved Institutt for lærerutdanning på bachelornivå (PLUEVU)
KOMPiS Kjemi 2, 8.-13. trinn (KKJE2-8-13)
Kjemi årsstudium - videreutdanning for lærere (FJKJEVUÅ)

Forkunnskapskrav

Kjemikunnskaper tilsvarende KJ6001, KJ6002, KJ6003 og KJ6004 fra NTNU, eller tilsvarende.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kjemi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU