course-details-portlet

KJ6004 - Grunnleggende kjemi 3

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Emnet undervises ikke studieåret 24/25.

Emnet omhandler grunnleggende problemstillinger knyttet til likevekter i vann, energi og termodynamikk, elektrokjemi og kjernekjemi. I faget inngår det en del fagdidaktikk der formidling av faget, valg av modeller og eksperimentelle innslag vektlegges.

Læringsutbytte

Kunnskap Kandidaten har etter fullført utdanning kunnskap om- grunnleggende problemstillinger knyttet til likevekter i vann, energi og termodynamikk, elektrokjemi og kjernekjemiKandidaten har etter fullført utdanning kjennskap til- formidling av kjemifaget i skolen- aktuelle læringsressurser i kjemi- hvordan man kan organisere praktiske aktiviteter i kjemiundervisning Ferdighet Kandidaten kan- bruke ulike læringsressurser i undervisningen- anvende en del eksperimentelle metoder- fornye og videreutvikle sin faglige kompetanse- formidle fagstoff og forskningsresultater i kjemi- behandle relevante kjemikalier og utstyr som kan brukes i kjemiundervisning- samarbeide med andre for å løse teoretiske og praktiske oppgaver Generell kompetanse Kandidaten- er i stand til å skaffe seg og bruke relevant og pålitelig informasjon innen kjemi og utøve kildekritikk- er i stand til å arbeide i prosjekter, både selvstendig og sammen med andre, samt formidle resultatene av arbeidet- kan formidle fagstoff og resultater

Læringsformer og aktiviteter

Nettbasert undervisning. Samlinger.Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timar.

Obligatoriske aktiviteter

  • Samlinger
  • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:Samlinger (kan erstattes av tilsvarende aktivitet etter avtale med fagansvarlig) og øvingsoppgaver. Vurdering:Hjemmeeksamen, 4 timer.Ved utsatt eksamen eller eksamen for studenter som ønsker ny vurdering, kan vurderingsformen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning ved Institutt for lærerutdanning på bachelornivå (PLUEVU)
KOMPiS Kjemi 1, 8.-13. trinn (KKJE1-8-13)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kjemi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU