course-details-portlet

KJ3093 - Spesialpensum til mastergraden

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet omfatter et individuelt teoretisk pensum i tilknytning til masteroppgaven. Pensum legges opp av veileder i samråd med studenten, og skal godkjennes av Institutt for kjemi.

Læringsutbytte

Emnet skal være relevant som faglig støtte for masteroppgaven i videste forstand, uten å være del av masteroprosjektet.

Læringsformer og aktiviteter

Avhengig av definert pensum, vil undervisningen kunne gis som individuell veiledning, gruppearbeid, seminar, forelesninger eller selvstudium. Undervisningen gis på engelsk ved behov.

Kursmateriell

Pensum til Spesialpensum settes opp av faglærer i samarbeid med studenten, og skal godkjennes av Instituttet, med hensyn til omfang og nivå. Spesialpensum, må velges / vurders slikt at faglig overlapp/studiepoeng-reduskjon mot eksisterende emner eller andre spesialpensa blir tatt hensyn til.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KJ3093 10.0 01.09.2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 2
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kjemi
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU