course-details-portlet

IT8003 - Videregående emner i Organisasjon og IKT

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Semesteroppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Semesteroppgave 100/100

Faglig innhold

Bred gjennomgang av ulike perspektiver på utfordringer knyttet til utvikling, bruk og spredning av IT baserte løsninger i organisasjoner. Ved siden av å utvikle analytiske begreper, vektlegges empiriske dokumenterte erfaringer.

Læringsutbytte

A. Kunnskaper * ha dyp teoretisk forståelse om tekniske, sosiale, kognitive, økonomiske og kulturelle utfordringer knyttet til å realisere potensialet med IKT; * ha dyp kunnskap om begreper, modeller og perspektiv på implementering av moderne IKT i virksomheter; * ha kunnskap om relevante erfaringer fra implementering av IKT i virksomheter; B. Ferdigheter * ha ferdigheter i å identifisere, definere og analysere sammensatte utfordringer med å implementere IKT i virksomheter; * ha utviklete ferdigheter i kritisk å vurdere gjennomførbarheten av IKT implementeringsprosjekter * ha ferdigheter i å finne og utnytte relevante informasjonskilder til å finne forskningsresultater; C. Generell kompetanse * ha god kompetanse i å kommunisere muntlig og skriftlig om faglige problemstillinger og resonnementer knyttet til implementering av IKT i organisasjoner; * ha kompetanse til å samarbeide effektivt med å bidra til tverrfaglig samhandling

Læringsformer og aktiviteter

Gruppearbeid, kollokviebasert med ukentlige presentasjoner i plenum

Forkunnskapskrav

Hovedfag/mastergrad/siv. ing. i informatikk, datateknikk eller informasjonsvitenskap.

Kursmateriell

Kompendium

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Datateknikk
  • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Semesteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Semesteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU