course-details-portlet

IT6208 - Innføring i stordata

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Faglig innhold

Innhold, forretningsverdi, bruksområder og applikasjon av Big Data. Introduksjon til teknikker og programmering innen Big Data (for eks. Python). Innholdet i kurset er tilpasset med relevant læremateriell til industrien, som f.eks. bruk av relevante datasett til bransjen , og valg av eksempler, applikasjoner og case som er aktuelle for bransjen.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten kan:

- forstå forretningsverdien av Big Data.

- vite om innhold, bruksområder, og applikasjon av Big Data.

- vite om teknikker for analyse og visualisering av Big Data.

- er kjent med arkitektur innen Big Data.

- forstår problematikk med personvern og tillit innen Big Data.

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

- artikulere og kommunisere forretningsverdien av Big Data til interessenter.

- kan strukturere prosessen av analyse av Big data og komponere team for dataanalyse.

- kan foreslå og bruke relevante teknikker/verktøy innen Big data i praktiske prosjekter.

Generell kompetanse:

Kandidaten har:

- forståelse for betydningen av Big Data innen virksomheter og samfunnet generelt sett.

- kan delta i planlegging- og implementasjonsfasen av prosjekter innen Big Data.

- kan identifisere, planlegge og implementere individuelle oppgaver inn Big Data-prosjekter.

Læringsformer og aktiviteter

Nettkurs der studentene følger leksjoner og leverer obligatoriske øvinger etter egen progresjon. Avsluttende mini-prosjekt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før vurdering kan gjennomføres.

Obligatorisk arbeidskrav inneholder:

  • Alle øvinger må være godkjente.

Vurderingen består av:

  • Mini-prosjekt (bestått/ikke bestått) Gjentak ved neste gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Enkeltemner IT IE/IDI (ITIDIEVU)

Kursmateriell

Pensum består av artikler, bokkapitler, og en rekke leksjoner som faglæreren har skrevet. Nærmere informasjon oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IINI3012 5.0 HØST 2021
INFT2003 7.5 HØST 2021
DIFT2006 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Anvendt informasjons- og kommunikasjonsteknologi
  • Databehandling
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU