IT2810 - Webutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 20/100 4 timer A
Arbeider 80/100

Faglig innhold

Kurset dekker teknologi og metoder brukt i utvikling av web-løsninger. Gjennom delprosjekter lærer studentene om rammeverk, arkitekturer, sentrale språk, formater og standarder for web-applikasjoner og web-tjenester. Kurset er teknologi-orientert og prosjekter og delinnlevering evalueres ut fra kunnskapen og ferdighetene som er oppnådd.

Læringsutbytte

Har videregående kunnskaper i:
• teknologiene som ligger til grunn for moderne web-løsninger
• arkitekturer, rammeverk, metoder og teknikker for utvikling av web-applikasjoner og web-tjenester
• programmeringsspråk, teknikker og verktøy som brukes ved utvikling av web-løsninger
• utvikling av dynamiske, interaktive, multi-plattform web-løsninger
• formater og teknologier som brukes for å håndtere og formidle data og informasjon i web-løsninger
Ferdigheter:
• kan designe, utvikle og teste alle lag i en web-applikasjon
• kan programmere og kode effektivt i språk og formater som benyttes
• Kan evaluere egne og andres løsninger
Generell kompetanse
• er i stand til å jobbe målrettet med kunnskapsinnhenting og kan utvikling egne ferdigheter i de teknologiene som inngår
• kan jobbe i konstruktivt i grupper og kommunisere/presentere meninger, vurderinger og løsninger
• kan bidra til andres læring ved å gi gode tilbakemeldinger
• kjenner til sentrale lover og regler som ofte må taes med i betrakning ved utvikling av web-løsninger

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen er basert på studentaktiv læring. Forelesingene brukes til felles samlinger med introduksjoner og oppsummeringer, kombinert med tellende presentasjoner og peer-evalueringer av delinnleveringer. Utenom forelesingene skal studentene jobbe prosjektbasert individuelt og i grupper med å utforske og lære seg teknologi, utvikle eksempler på applikasjoner og tjenester som skal demonstreres og presentere for hverandre.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltagelse i obl. aktiviteter

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår et gjennomgående hovedprosjekt, oppgaver, andre aktiviteter og en avsluttende prøve/eksamen som er relatert til læringsutbytte og leveranser fra øvrige aktiviteter. Resultatet for delene av mappa angis i poeng, men avsluttende vurdering for hele mappen (avsluttende karakter) angis med bokstavkarakter. Hovedprosjekt er obligatorisk og må være godkjent for å få hele mappen evaluert.

Gjentak av eksamen krever ny deltagelse/innlevering av i alle aktiviteter.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Datateknologi (MIDT)
Datateknologi (MTDT)
Informatikk (BIT)
Informatikk (MIT)

Forkunnskapskrav

Emnet er kun valgbart for studenter tatt på på bachelor informatikk, master i informatikk, master i datateknologi.

Kursmateriell

Oppgis ved start. Studentene skal i stor grad selv finne frem til og benytte seg av dokumentasjon og tutorials som finnes online.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 20/100 A 19.12.2017 09:00
Høst ORD Arbeider 80/100
Vår UTS Skriftlig eksamen 20/100 A
Vår UTS Arbeider 80/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.