course-details-portlet

IT2810 - Webutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Kurset dekker teknologi og metoder brukt i utvikling av web-løsninger. Gjennom delprosjekter lærer studentene om rammeverk, arkitekturer, sentrale språk, formater og standarder for web-applikasjoner. Kurset er teknologi-orientert og prosjekter og delinnlevering evalueres ut fra kunnskapen og ferdighetene som er oppnådd.

Læringsutbytte

Har videregående kunnskaper i:

 • teknologiene som ligger til grunn for moderne web-løsninger
 • arkitekturer, rammeverk, metoder og teknikker for utvikling av web-applikasjoner
 • programmeringsspråk relevant for web-applikasjoner
 • teknikker og verktøy som brukes ved utvikling av web-løsninger
 • utvikling av dynamiske, interaktive, multi-plattform web-løsninger
 • formater og teknologier som brukes for å håndtere og formidle data og informasjon i web-løsninger
 • universell utforming av websider
 • å utvikle webapplikasjoner med tanke på bærekraft

Ferdigheter:

 • kan designe, utvikle og teste web-applikasjoner
 • kan programmere og kode effektivt i språk og formater som benyttes •
 • kan sette seg inn i, analysere og evaluere egne og andres løsninger og kode

Generell kompetanse:

 • er i stand til å jobbe målrettet med kunnskapsinnhenting og kan utvikling egne ferdigheter i de teknologiene som inngår
 • kan jobbe i konstruktivt i grupper og kommunisere/presentere meninger, vurderinger og løsninger
 • kan bidra til andres læring ved å gi gode tilbakemeldinger
 • kjenner til sentrale lover og regler som ofte må taes med i betrakning ved utvikling av web-løsninger

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er basert på studentaktiv læring. Forelesingene brukes til introduksjoner og oppsummeringer, hovedaktivitet for læring er prosjektarbeid og medstudentvurderinger. Studentene jobber individuelt og i grupper med å utforske og lære seg teknologi gjennom å utvikle prototyper og tjenester. Gjennom medstudentvurderinger skal studentene få ferdigheter i å sette seg inn i, analysere og evaluere løsninger og kode som er utviklet av andre. Obligatoriske tellende aktiviteter begynner allerede i første uker av emnet og det gies ikke kompensasjon for dette ved sein påmelding til emnet.

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår elementer som teller med forskjellig andel:

 • 4 forhåndsdefinerte utviklingsprosjekt som leveres i form av kode og en kjørende prototyp.
 • Deltagelse i medstudentvurderinger og rapport som inneholder vurderinger studenten har gjort

Første prosjekt er individuelt arbeid, prosjekt 2 og 3 er gruppearbeid, prosjekt 4 er valgfritt individuelt eller gruppearbeid. Øvrige elementer i mappa er individuelle. For prosjektarbeidene brukes medstudentvurderinger og faglærer gir midlertidig underveisvurdering i form av poeng. Avsluttende vurdering er individuell og gjøres ved semesterslutt basert på en samlet vurdering av hele mappen. Studenten må ha levert og fått godkjent på elementer tilsvarende 50% av vurderingsgrunnlaget for å få en avsluttende karakter.

Obligatorisk/tellende aktiviteter starter i første uke av undervisningen og det legges ikke til rette for at studenter som melder seg på emnet seinere i semesteret skal kunne kompensere med andre leveranser. Gjentak av eksamen krever ny deltagelse/innlevering i alle aktiviteter.

Kursmateriell

Oppgis ved start. Studentene skal i stor grad selv finne frem til og benytte seg av dokumentasjon og tutorials som finnes online.

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Datateknikk og informasjonsvitenskap
 • Informasjonssystemer
 • Datateknikk
 • Informasjonsteknologi
 • Informatikk
 • Informasjonsteknologi og informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Innlevering
29.11.2023


14:00

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU