course-details-portlet

IT2805 - Webteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen 50/100 4 timer
Øving 30/100
Arbeider 20/100

Faglig innhold

I dette emnet er det fokus på World Wide Web som en plattform for interaktive applikasjoner, publisering av informasjon og sosiale tjenester. Utvikling av web-applikasjoner krever brei kunnskap om den underliggende teknologien, formater og standarder som World Wide Web bygger på og i dette emnet lærer du om den underliggende kommunikasjonsprotokollen HTTP, markup språk som HTML, XHTML og XML, språk for å spesifisere formattering og transformasjoner som CSS og XSLT, dokumentmodellen DOM, interaktiv grafikk og multimediainnhold på web, programmering på klient-siden med Javascript.

Læringsutbytte

Kunnskap om:
- historikk og utvikling av World Wide Web og assosierte teknologier
- klient-tjener arkitetkuren for web og kommunikasjonsprotokollen HTTP/HTTPS.
- formater og språk som benyttes i moderne web-sider og -applikasjoner; HTML, XHTML, CSS, XML, XSLT, Javascript, DOM
- webprogrammering med Javascript/DOM (klientside)
- prinsipper for god design, universell utforming, multiplattform-applikasjoner

Ferdigheter i:
- design og utvikling av websider og webapplikasjoner
- bruk av verktøy

Generell kompetanse:
- anvendelse av webteknologi
- innhenting av informasjon, benytte dokumentasjon og spesifikasjoner

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen er basert på forelesinger og veiledning på sal, individuelle øvinger og et prosjekt som kan utføres i mindre grupper.

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår øvinger som teller 30%, prosjektoppgave som teller 20% og skriftlig avsluttende eksamen som teller 50%. Resultatet for delene angis i %-poeng, men avsluttende vurdering for hele mappen (avsluttende karakter) angis med bokstavkarakter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2015

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
  • IKT
  • Informasjonsteknologi og informatikk
  • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:
  • Michail Giannakos

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 50/100 18.12.2015 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Øving 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 50/100 24.05.2016 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Øving 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU