course-details-portlet

IT2805 - Webteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

I dette emnet er det fokus på World Wide Web som en plattform for interaktive applikasjoner, publisering av informasjon og sosiale tjenester. Utvikling av web-applikasjoner krever brei kunnskap om den underliggende teknologien, formater og standarder som World Wide Web bygger på og i dette emnet lærer du om den underliggende kommunikasjonsprotokollen HTTP, markup språk som HTML, XHTML og XML, språk for å spesifisere formattering og transformasjoner som CSS og XSLT, dokumentmodellen DOM, interaktiv grafikk og multimediainnhold på web, programmering på klient-siden med Javascript.

Læringsutbytte

Kunnskap om: - historikk og utvikling av World Wide Web og assosierte teknologier - klient-tjener arkitetkuren for web og kommunikasjonsprotokollen HTTP/HTTPS. - formater og språk som benyttes i moderne web-sider og -applikasjoner; HTML, XHTML, CSS, XML, XSLT, Javascript, DOM - webprogrammering med Javascript/DOM (klientside) - prinsipper for god design, universell utforming, multiplattform-applikasjoner Ferdigheter i: - design og utvikling av websider og webapplikasjoner - bruk av verktøy Generell kompetanse: - anvendelse av webteknologi - innhenting av informasjon, benytte dokumentasjon og spesifikasjoner

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen er basert på forelesinger og veiledning på sal, individuelle øvinger og et prosjekt som kan utføres i mindre grupper.

Den endelige karakteren vil være resultatet av en skriftlig eksamen (100 %) med obligatorisk bestått på øvinger og teamprosjektet. Karakteren for hele kurset gis med bokstavkaraktersystemet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Utsatt eksamen kan gjøres om til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
  • IKT
  • Informatikk
  • Informasjonsteknologi og informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst NY Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 11.01.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 1
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 96
SL274 Sluppenvegen 14 17
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 68
SL228 Sluppenvegen 14 5
SL317 Sluppenvegen 14 1
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 46
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 13.12.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 64
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 80
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 45
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 53
SL319 Sluppenvegen 14 1
SL238 Sluppenvegen 14 3
SL228 Sluppenvegen 14 5
SL430 Sluppenvegen 14 14
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 25.05.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU