course-details-portlet

IPEV6008 - Digitalisering og vedlikeholdsledelse

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Emnet er satt sammen av følgende fem moduler som tilbys som e-læring:

 1. Vedlikeholdsstyring og bruk av databaserte metoder
 2. Tilstandsbasert og prediktivt vedlikehold
 3. Digitale nettverk
 4. Dataanalyse og AI
 5. Fjernovervåkning og support

Modulene er bygget opp med tekst, lyd, presentasjoner og kontrollspørsmål etter hvert kapittel.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet, skal kandidaten ha:

...kunnskap om:

 • Moderne metoder i vedlikeholdsstyring
 • Tilstandsbasert vedlikehold og prediktive teknikker
 • Bruke av maskinlæring i prediktivt vedlikehold
 • Oppbygging og feilsøking i digitale nettverk
 • Fjernovervåkning

...ferdigheter i:

 • Handtering av tilstandsbasert og prediktivt vedlikehold
 • Analyse og tolkning av tidsserier

...generell kompetanse om:

 • Terminologi

Læringsformer og aktiviteter

 1. E-læring: Emnet gjennomføres med 5 uavhengige moduler. Modulene inneholder teori (tekst, figurer, animasjoner), forelesning og presentasjoner og kontrollspørsmål.
 2. Fysisk samling: 2 ½ dag gjennomgang av hele pensum på NTNU campus Ålesund

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorsik aktivitet

Mer om vurdering

Prosjektoppgave. Bokstavkarakter hvor A er best, og F er stryk.

Obligatoriske aktiviteter

 1. Gjennomføring av e-læringsmoduler
 2. Fysisk samling på NTNU campus Ålesund

Kursmateriell

Vil bli informert om ved studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Ingeniør
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU