course-details-portlet

IPEV6005 - Produksjon I

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

I kurset vil studenten opparbeide seg kompetanse i å planlegge, designe og teste avanserte produksjonscelle for automatisert produksjon. Fokuset i kurset er på kobling mellom virtuell og virkelig verden, simulering og testing. Kurset er tverrfaglig og spenner over tema som hydraulikk, mekanikk, roboter, programmering, sensorer, elektronikk og kontrollsystemer. Studenten vil også få en innføring i produksjonsstrategier og verktøy for produksjonsplanlegging der simulering blir brukt som beslutningstøtte.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen er samlingsbasert med en kombinasjon av forelesninger/teori og arbeid med software på datalab. I forkant av samlinger må studentene påregne å sette seg inn i relevant teori og pensum på egenhånd. Etter samlingene vil det bli gitt en prosjektoppgave med innlevering.

Mer om vurdering

Mappen består av 3 innleverte rapporter. Den samlede mappen får karakteren bestått hvis alle innleveringene er bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Skipsingeniør, ingeniør (699SD)

Forkunnskapskrav

Fullført videregående skole

Kursmateriell

Kurset er basert på at studentene bruker egne bærbare PCer. Kompendier o.l. vil gjøres tilgjengelig elektronisk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Ingeniør
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU