course-details-portlet

IPEV6004 - Digital teknologi II

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Faglig innhold

Studenten få en introduksjon til følgende tema: • Fuzzy logikk• Genetiske algoritmer (GA)• Maskinlæring: kunstige nevrale nettverk (ANN) og adaptive nevrale fuzzy inferenssystemer (ANFIS)

Læringsutbytte

Etter studiet skal studenten kunne:- Lage et enkel fuzzy logikk system.- Lage en enkel genetisk algoritme..- Lage enkle maskinlæringsløsninger basert på kunstige nevrale nett og ANFIS.

Læringsformer og aktiviteter

Samlingsbasert undervisning. I forkant av samlingene må studentene påregne å sette seg inn i noe pensum på egenhånd.Under samlingene brukes forelesninger, øvinger, gruppearbeid, omvendt klasserom, laboratorie-øvinger og selvstudium.I etterkant av samlingene utføres et øvingsopplegg som skal dokumenteres med en rapport.Det vil bli 3 samlinger og 3 øvingsopplegg med tilhørende 3 innleveringer av rapporter.

Mer om vurdering

Mappen består av 3 innleverte rapporter. Den samlede mappen får karakteren bestått hvis alle innleveringene er bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Skipsingeniør - Ingeniørfag (699SD)

Forkunnskapskrav

Studentene må ha gjennomført kurset Digital Teknologi I eller tilsvarende programmeringskunnskaper.

Kursmateriell

Kurset er basert på at studentene bruker egne bærbare PCer. Kompendier o.l. vil gjøres tilgjengelig elektronisk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Ingeniør
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU