course-details-portlet

IPEV6004 - Digital teknologi II

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100 ALLE

Faglig innhold

Studenten få en introduksjon til følgende tema:
• Fuzzy logikk
• Genetiske algoritmer (GA)
• Maskinlæring: kunstige nevrale nettverk (ANN) og adaptive nevrale fuzzy inferenssystemer (ANFIS)

Læringsutbytte

Etter studiet skal studenten kunne:
- Lage et enkel fuzzy logikk system.
- Lage en enkel genetisk algoritme..
- Lage enkle maskinlæringsløsninger basert på kunstige nevrale nett og ANFIS.

Læringsformer og aktiviteter

Samlingsbasert undervisning.
I forkant av samlingene må studentene påregne å sette seg inn i noe pensum på egenhånd.
Under samlingene brukes forelesninger, øvinger, gruppearbeid, omvendt klasserom, laboratorie-øvinger og selvstudium.
I etterkant av samlingene utføres et øvingsopplegg som skal dokumenteres med en rapport.
Det vil bli 3 samlinger og 3 øvingsopplegg med tilhørende 3 innleveringer av rapporter.

Mer om vurdering

Mappen består av 3 innleverte rapporter. Den samlede mappen får karakteren bestått hvis alle innleveringene er bestått.

Forkunnskapskrav

Studentene må ha gjennomført kurset Digital Teknologi I eller tilsvarende programmeringskunnskaper.

Kursmateriell

Kurset er basert på at studentene bruker egne bærbare PCer. Kompendier o.l. vil gjøres tilgjengelig elektronisk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU