course-details-portlet

IP504017 - Ship Design

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 60/100 4 timer KALKULATOR
Mappevurdering 40/100

Faglig innhold

Se emnets engelske nettside – International MSc

Læringsutbytte

Se emnets engelske nettside – International MSc

Læringsformer og aktiviteter

Se emnets engelske nettside – International MSc

Mer om vurdering

Se emnets engelske nettside – International MSc

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Naval Architecture (850MD)
Naval Architecture (850ME)

Kursmateriell

Se emnets engelske nettside – International MSc

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Marin teknologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 KALKULATOR 29.11.2022 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU