course-details-portlet

IP501320 - Eksperiment design og data anlyser

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100 1 semestre ALLE

Faglig innhold

Gjennom kurset blir studentene kjent med laboratoriefasilitetene, spesielt med slepetank, maskinlaboratorium og mekatronikklaboratorium. De vil lære å designe et eksperiment, utvikle en måleprosedyre og trekke ut relevant informasjon fra de innsamlede dataene.

Tema:
-Eksperiment design / oppsett
-Måleteknologi/sensorteknologi
-Datainnsamling og behandling
-Stokastiske metoder
-Tidsserie analyse
-Sensorfusjon
-Presentere resultater

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter dette kurset skal studenten:
-har grunnleggende kunnskap om måleteknologi/sensorteknologi
-ha kunnskap om hvordan man designer eksperimenter
-ha kunnskap om dataanalysemetoder
-ha kunnskap om hvordan man bruker beregningsmetoder og stokastiske metoder

Ferdigheter: Etter fullført emne vil studenten kunne planlegge og gjennomføre eksperimenter i laboratoriet og i felt. Dette inkluderer datainnsamling, dataanalyse og resultatrapportering.

Generell kompetanse: Etter dette kurset skal studenten ha grunnleggende kunnskap, praktisk erfaring for å utføre eksperimentelt arbeid, samt generell kompetanse i problemløsning relatert til eksperiment.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, laboratoriearbeid, øvingsoppgaver, prosjektarbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske øvingsoppgaver:
3 av 4 øvingsrapporter må være godkjent.

PROSJEKTRAPPORT:
Den endelige prosjektrapporten skal leveres som eksamensoppgave for evaluering og presenteres for klassen ved semester slutt.

Kursmateriell

Forelesningsnotater, tutorials, øvingsoppgaver og noen anbefalte litteratur vil bli utgitt.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Ingeniør
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 100/100 ALLE

Utlevering
04.12.2020

Innlevering
09.12.2020


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Rapport 100/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU