IP500917 - Lean Systems

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Master i Produkt og systemdesign - Deltid (841MDELT)
Master i Skipsdesign - Deltid (852MEDELT)
Master i Skipsdesign - deltid (851MDELT)
Master i produkt og systemdesign - Deltid (846MEDELT)
Produkt og systemdesign (840MD)
Produkt og systemdesign (845ME)
Skipsdesign (850MD)
Skipsdesign (850ME)

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.