IP200117 - Skipsdesign III - Prosjektering

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter E

Faglig innhold

- Skipstyper
- Hoveddimensjoner
- Linjeutforming
- Vektsberegninger
- Lastkondisjoner
- Stabilitet
- Generalarrangement

Læringsutbytte

Kunnskap om:

- relevante prosjekteringsmetoder
- ulike skipstyper
- rederikrav
- klasse- og myndighetskrav
- intakt og skadet stabilitet
- etablering av hoveddimensjoner og linjer
- optimalisering

Ferdigheter i:

- bruk av relevant dataverktøy til utforming av skroglinjer
- vektsberegnnger og beregning av lastkondisjoner.
- vurdering av stabilitet mot akseptkriterier
- utforming av generalarrangment

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, øvinger , laboratorieøvelser og prosjektarbeid.      

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektarbeid

Mer om vurdering

Ny og utsatt eksamen : Muntlig

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Skipsdesign (699SD)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E 23.11.2017 A434
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.