course-details-portlet

INFT2501 - Applikasjonsutvikling for mobile enheter

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Faglig innhold

Utvikling av mobileapplikasjoner.

Noen stikkord: Grafiske brukergrensesnitt, lagring av data, bruk av ulike typer filer, nettverksprogrammering, spillprogrammering, sensorer (for eksempel kamera og gps), location-based services, internasjonalisering.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER: Kandidaten:

 • kan beskrive forskjellen på plattformavhengige og plattformuavhengige mobilapplikasjoner
 • kan redegjøre for fordeler og ulemper ved ulike utviklingsplattformer

FERDIGHETER: Kandidaten:

 • kan sette opp utviklingsmiljø og lage mobile-applikasjoner.
 • kan bruke emulator for kjøring av applikasjonene.
 • kan lage grafiske applikasjoner.
 • kan lage applikasjoner hvor data kan lagres i minnet og på permanent lager.
 • kan benytte mekanismer for å lage applikasjoner tilpasset internasjonalisering.
 • kan bruke nettverkskall og håndtere respons.

GENERELL KOMPETANSE: Kandidaten:

 • kan bruke API-dokumentasjon og andre ressurser til å skaffe seg nødvendige ferdigheter ved utvikling av funksjonalitet som ikke er dekket i emnet.

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Leksjoner og obligatoriske øvinger.

Mer om vurdering

Mappen består kun av obligatoriske programmeringsøvinger som godkjennes underveis. Alle må bestås for å få BESTÅTT på mappen.

Ny/utsatt vurdering: Neste gang emnet kjøres.

Spesielle vilkår

Kursmateriell

Leksjoner og nettressurser gjøres tilgjengelig på skolens læringsplattform etter oppstart av emnet. Lærebok: Ikke bestemt, men kan være aktuelt.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IINI4001 2.5 HØST 2021
IDATT2506 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Datateknikk og informasjonsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU