IMT4888 - Specialisation in Game Technology

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og Prosjekt
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave
Muntlig eksamen

Faglig innhold

Se Engelsk versjon

Læringsutbytte

Se Engelsk versjon

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger|Gruppearbeid|Nettstøttet læring|Annet

Utfyllende informasjon:

Se Engelsk versjon

Mer om vurdering

Se Engelsk versjon

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Applied Computer Science (MACS)
Applied Computer Science (MACS-D)

Forkunnskapskrav

Se Engelsk versjon

Kursmateriell

Se Engelsk versjon

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT5331 5.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og Prosjekt

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 23.11.2017
Høst ORD Oppgave

Innlevering
16.11.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.