course-details-portlet

IMT4888 - Specialisation in Game Technology

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Faglig innhold

Se Engelsk versjon

Læringsutbytte

Se Engelsk versjon

Læringsformer og aktiviteter

Se Engelsk versjon

Emnet undervises ikke studieår 2022/23

Mer om vurdering

Se Engelsk versjon

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Applied Computer Science (MACS)
Applied Computer Science (MACS-D)

Forkunnskapskrav

Se Engelsk versjon

Kursmateriell

Se Engelsk versjon

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT5331 5.0 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Informatikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU