course-details-portlet

IMT4885 - Research Project Planning, Interaction Design

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100

Faglig innhold

Problembeskrivelse og valg av metoder Identifisering, innsamling og strukturering av publiserte forskningsresultater som er relevante for prosjektet. Bruk av biblioteksressurser Prosjektplanlegging

Læringsutbytte

Forprosjektet skal forberede studentene til å fullføre sin masteroppgave i tide og med den forventede kvaliteten. Kurset bidrar til følgende læringsutbytte: Kunnskap innehar avansert kunnskap innen området som omfattes av masterprogrammet. Har spesialisert innsikt og god forståelse av forskningsgrensen i en utvalgt del av emnet som omfattes av masterprogrammet. Har grundig kunnskap om faglig, vitenskapelig og faglig teori og metodikk som er relevant for temaene som omfattes av masterprogrammet. Er i stand til å anvende kunnskap og forståelse fra emnene som dekkes av masterprogrammet til nye og ukjente innstillinger. Ferdigheter Er i stand til å håndtere teoretiske problemstillinger, og løse komplekse praktiske problemer, uavhengig av det området dekkes av masterprogrammet. Er i stand til å bruke relevante og egnede metoder når man utfører forsknings- og utviklingsaktiviteter i området som omfattes av masterprogrammet. Er i stand til kritisk gjennomgang av relevant litteratur når det skal løses nye eller komplekse problemer og er i stand til å integrere funnene i den foreslåtte løsningen. Er i stand til å planlegge og gjennomføre et uavhengig og begrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt med veiledning og i samsvar med forskningsetikk. Generell kompetanse Er i stand til å analysere relevante etiske problemstillinger (teknologisk, faglig, faglig og vitenskapelig) Etter å ha gjennomført kurset skal studentene ha kjøpt: En forståelse av akademisk skrivestil og dokumentasjonsstruktur. Evnen til å formulere et forskningsprosjekt og forskningsspørsmål. En forståelse av etiske problemstillinger i forskning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar

Mer om vurdering

Hver student må levere sin egen individuelle rapport. Problembeskrivelsen må godkjennes av studiekoordinatoren (for masterprogrammet), og må vise at arbeidet som skal gjøres ligger innenfor masterprogrammets omfang. Den endelige rapporten må også være innenfor rammen av masterprogrammet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Interaction Design (MIXD)
Interaction Design (MIXD-D)

Forkunnskapskrav

IMT4421 Scientific Methodology eller IMT4192 Research and Scientific Methods in HCI eller IMT4116 Scientific Methhodology and Communication

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT4205 7.5 01.09.2017
IMT4601 5.0 01.09.2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Rapport 100/100

Utlevering 10.12.2020

Innlevering 05.01.2021

Utlevering 14:00

Innlevering 23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU