IMT3950-004 - Strategisk design

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Merkevarebygging og merkevareledelse.
Bedriftsprofilering og visuell identitet.
Strategi, utviklingsmetode, prosesshåndtering og implementering.
Logoer og varemerker.
Skrift som merkevaremarkør.
Farge som merkevaremarkør.
Kommunikasjonsflater.
Miljøhensyn og bærekraft.
Forbrukersamfunnet og merkevarer.
Kontaktflater og tjenesteutvikling.
Designledelse og designtenkning.

Læringsutbytte

Studenten skal etter avsluttet emne ha grunnleggende kunnskap om strategisk design i form av merkevarebygging, bedriftsprofilering og eventprofilering. Studentene skal kunne anvende denne kunnskapen på en metodisk måte for å initiere, utvikle og implementere et visuelt identitetsprogram via en rekke ulike kommunikasjonsflater for en bedrift, institusjon eller event. Studenten skal også kunne referere til kritisk teori om merkevarens funksjon i det moderne forbrukersamfunnet.

Studenten har etter å ha gjennomført emnet (det vil si enda et emne med ett eller flere praktiske designprosjekter) sakte men sikkert utviklet seg som utforsker, konseptutvikler og formgiver. Studenten har også etablert et stadig bredere repertoar av løsningstyper og gjengse grafiske grep og kan dermed som designer håndtere en rekke typiske sjangrer innen papir- og skjermmediert kommunikasjon og interaksjon. Studenten har dermed et godt startgrunnlag for å kunne utvikle og designe gode og kreative kommunikasjonsløsninger som yrkesaktiv designer. I tillegg er nødvendige tekniske ferdigheter for utvikling og implementering av designløsninger for papir og skjerm sakte men sikkert raffinert og internalisert.

Læringsformer og aktiviteter

Individuelt prosjektarbeid, med ukentlig underveisveiledning (formativ-iterativ evaluering). Skisser, arbeidsprosess og resultat må dokumenteres.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav - prosjektoppgave(r)

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grafisk design (BMED)

Kursmateriell

Hem, Leif Egil, og Nina M. Iversen (red.) (2004). Perspektiver på merkevareledelse. Bergen: Fagbokforlaget.

Wheeler, Alina (2017). Designing brand identity: an essential guide for the whole branding team. 5.utg. New Jersey: John Wiley.

STØTTELITTERATUR:

Et utvalg av relevante tidsskrifter i NTNUs bibliotek:
Adbusters.
Communication Arts.
Design Management Journal.
Design Management Review.

Aktuelle klassenummer i HiGs bibliotek:
658.57–, 658.82–, 741–, 745.2

Aktuell støttelitteratur:
Airey, David (2009). Logo design love: a guide to creating iconic brand identities. Berkeley: New Riders.
Anisdahl, Leif (2008). Logotype. Bryne: Stavanger Offset.
Best, Kathryn (2006). Design management: managing design strategy, process and implementation. Lausanne: AVA Publishing.
Boylston, Scott (2009). Designing sustainable packaging. London: Laurence King.
Chick, Anne, and Paul Micklethwaite (2011). Design for sustainable change. Lausanne: AVA Publishing.
Dietz, Kirsten, and Jochen Rädeker (2004). Geschäftsberichte […]: Finanzkommunikation als Imageträger. Mainz: Verlag Hermann Schmidt.
Dougherty, Brian (2008). Green graphic design. New York: Allworth Press.
Farstad, Per, og Birgit Helene Jevnaker (2010). Design i praksis: designledelse og innovasjon. Oslo: Universitetsforlaget.
Klein, Naomi (2001). [No logo]: med merkevareterroristene i siktet. Oslo: Forlaget Oktober.
Millman, Debbie (2012). Brand bible: the complete guide to building, designing and sustaining brands. Beverly, Mass.: Rockport.
Mollerup, Per (1989). Rationel brevdesign. København: Grafisk Litteratur.
Mollerup, Per (1998). Marks of excellence: the history and taxonomy of trademarks. London: Phaidon.
Morioka, Adams, and Terry Stone (2008). Color design workbook: a real world guide to using color in graphic design. Beverly, Mass.: Rockport.
Roberts, Lucienne (2006). Good: an introduction to ethics in graphic design. Lausanne: AVA Publishing.
Rybakken, Bjørn (2004). Visuell identitet. Oslo: Abstrakt forlag
Rögener, Stefan, Albert-Jan Pool, and Ursula Packhäuser (1995). Branding with type. California: Adobe Press.
Samuelsen, Bendik Meling, Adrian Peretz, og Lars Erling Olsen (2010). Merkevareledelse på norsk 2.0. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.
Stickdorn, Marc, and Jacob Schneider (red.) (2011). This is service design thinking. New Jersey: John Wiley.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT3950004 5.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.