IMT3002 - Tjenestedesign

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Samfunnet vårt er i dag bygget opp av tjenester, som spenner over både digitale og fysiske flater. Både offentlig og privat sektor er tjenesteleverandører, fra helsetjenester til reiser og netthandel. Etter dette emnet vil studentene tjenestedesign som metodikk, og ha trening med sentrale teknikker innen tjenestedesign. Studenten vil kunne analysere, planlegge, effektivisere og organisere tjenesteforløp som skaper gode og innovative brukeropplevelser.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten vil ha god kjennskap til:
-tjenestedesign som metodikk
-teknikker brukt innen tjenestedesign
-utfordringer og muligheter innen et valgt tjenesteforløp

Ferdigheter:
Studenten vil kunne:
-lage et service blueprint av en tjeneste
-gjennomføre etnografiske metoder som shadow observation for å få dybdeinnsikt i brukeropplevelser tilknyttet tjenester
-kartlegge kundereiser
-sette opp kontaktpunkter (touchpoints) matriser
-prototyping og testing av tjenester

Generell kompetanse:
Studenten vil kunne rådgi tjenesteleverandører i å skape gode brukeropplevelser og innovative tjenester gjennom evne til å analysere, drøfte, planlegge, effektivisere, designe og prototype tjenesteforløp.

Læringsformer og aktiviteter

-Seminarer/Forelesninger
-Gruppearbeid/Prosjektarbeid
-Veiledning

Mer om vurdering

Begge deler, både prosjektrapport og muntlig presentasjon av prosjektarbeidet, må være bestått for å få karakter i emnet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Ingen egen kontinuasjon, emnet må tas på nytt ved neste gangs ordinære avvikling. Det er ikke mulig å forbedre karakter på innlevert prosjektarbeid etter sensur. Dersom emnet tas på nytt er det imidlertid åpning for å jobbe videre med og forbedre tidligere års prosjektarbeid, men kun dersom årets gruppesammensetning og designcase gir muligheter for dette.
Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Interaksjonsdesign (BIXD)

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.