course-details-portlet

IMT2581 - Rask prototyping og innovasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnene inkluderer, men er ikke begrenset til:

Softwareinnovasjon

Støtte av softwareinnovasjon

Identifisere av innovasjon av høy verdi

Avkastning på investeringer

Rapid prototypingsverktøy

Prinsippene til rapid prototyping

Kommunikasjon

Organisasjon

Forberedelse

Idègenerering og prototyping

Prototyping i kontekst

Value chains

Få innovasjon til markedet

Gjennomgang og analyse av intense utviklingssykluser

Post mortems

After action review

Læringsutbytte

Etter fullført emne vil studentene inneha følgende:

Kunnskaper

- Forstå prosessen knyttet til rapid prototyping gitt alvorlige tidsbegrensninger

- Forstå minst to forskjellige rapid prototypingsverktøy

- Gjenkjenne situasjoner eller adferd som hindrer innovasjon

 

Ferdigheter

- Være i stand til å raskt analysere et problem og generere innovative løsninger, som kan bli prototyper.

- Være i stand til å planlegge utviklingen av en prototype innen begrenset tid

- Være i stand til å velge funksjoner som kan implementeres raskt

- Være i stand til å presentere resultatene fra en prototyperingssesjon muntlig

- Være i stand til å utføre en after action review av innovasjon- og prototypingprosessen for å identifisere styrker og svakheter ved innovasjonsprosessene  

Generell kompetanse

- Forbedring av evnen til å arbeide i et mangfoldig team

- Mer trygghet til evnen å utarbeide innovativt innhold¿    Forstå verdien av andre disipliner i utviklingen av innovative løsninger

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger|Gruppearbeid|Prosjektarbeid|Veiledning

 

Utfyllende informasjon:

Se engelsk versjon

 

Obligatoriske arbeidskrav:

Se engelsk versjon

Mer om vurdering

Utfyllende om kontinuasjon:

Se engelsk versjon

 

Vurderingsformer:

Se engelsk versjon

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bachelor i programvareutvikling (BPU)
Bachelor i spillprogrammering (BSP)

Kursmateriell

Se engelsk versjon

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2016

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2017

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)

-

Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:
  • Simon McCallum

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Innlevering 01.06.2017

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU