IMT2282 - Operativsystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer D

Faglig innhold

-Datamaskinarkitektur
-Operativsystemkonsepter og systemkall
-Prosesser og tråder
-Prosesskommunikasjon, samtidighet og synkroni-sering
-Scheduling
-Virtuelt minne, paging og segmentering
-Page replacement algoritmer, design og implementering
-Filsystemimplementasjon, EXT
-Filsystemhåndtering og ytelse, FAT og NTFS
-Input/Output
-Deadlock
-Virtualisering
-Objektsikkerhet
-Malware og minnesikkerhet
-Programmering i C
-Scripting i Bash og PowerShell

Læringsutbytte

Kunnskap
-Kandidaten kan gjøre rede for hvordan lagdeling/abstraksjon benyttes innenfor datamaskinarkitektur og operativsystemer for å skape forenklede og ryddige grensesnitt
-Kandidaten kan gjøre rede for hvordan operativsystemer styrer datamaskinens fysiske og logiske ressurser med tanke på optimal utnyttelse
-Kandidaten kan gjøre rede for hvordan sikkerhetsmekanismene fungerer og er implementert i moderne operativsystemer

Ferdigheter
-Kandidaten kan utnytte mulighetene moderne operativsystemer (og tilhørende standardbiblioteker) tilbyr for å parallellisere og synkronisere dataprogrammer både ved bruk av prosesser og tråder
-Kandidaten kan vurdere ytelsen til dataprogrammer, spesielt med tanke på parallellitet, caching og virtualisering
-Kandidaten kan feilsøke utførelsen til dataprogrammer som har avvikende oppførsel
-Kandidaten kan løse vanlige, mindre programmeringsoppgaver knyttet til bruk og drift av operativsystemer i plattformspesikke scriptspråk 
-Kandidaten kan forklare i detalj hvordan data blir lagret på et fysisk lagringsmedium i de mest benyttede filsystemene

Generell kompetanse
-Kandidaten forstår den grunnleggende virkemåten til datamaskiner og operativsystemer, inkludert emnets begrepsapparat og sentrale problemstillinger

Læringsformer og aktiviteter

-Forelesninger
-Gruppearbeid
-Lab.øvelser
-Oppgaveløsning

Obligatoriske arbeidskrav:
Tre obligatoriske innleveringer og tre multiple choice prøver må være godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeid

Mer om vurdering

Utsatt eksamen i august.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (BIDAT)
IT-drift og informasjonssikkerhet (BITSEC)
Programmering [Spill | Applikasjoner] (BPROG)

Kursmateriell

Tanenbaum, A. S and Bos, H. Modern Operating Systems, 4th edition, Pearson Education, 2015.Kompendium med forelesningsnotater, teori og labøvinger.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.