IMT1082 - Objekt-orientert programmering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer F

Faglig innhold

Prinsippene for objekt-orientering

Innføring i språkmekanismer i C++, som:
- Klasser og objekter (repetisjon)
- Utvidelse av operatorers betydning (overloading)
- Arving av egenskaper
- Pekere
- Dynamisk allokering
- Lister
- Virtuelle funksjoner og sen binding

Større program (applikasjon) bestående av flere filer

Verktøy for versjonskontroll, kodeanalyse og testing

Læringsutbytte

Etter fullført emne forventes det at studenten skal:

Kunnskaper:
- Lese og forklare mer avansert C++ syntaks.
- Forklare og bruke objekt-orientert metode/tankegang.
- Finne frem til en egnet/passende datastrukturer for noe størrre dataprogram.
- Forklare bruken av et mindre programmeringsbibliotek (verktøykasse).
- Utvikle et program (som prosjektarbeid) bestående av en eller flere ulike filer.
- Forståelse for kvalitetsaspekter ved utvikling og vedlikehold av programvare.

Ferdigheter:
- Beherske og bruke mer avansert C++ syntaks.
- Løse programmeringsoppgaver med objekt-orientert metode/tankegang.
- Bruke og beherske et programmeringsbibliotek.
- Finne frem til, opprette og behandle mer avanserte datastrukturer, primært bestående av lister og arrayer/tabeller.
- Beherske verktøy for versjonskontroll, kodeanalyse og testing.

Generell kompetanse:
- Samarbeide med andre personer i et prosjekt.
- Analysere, planlegge og gjennomføre et noe større arbeide (prosjekt).
- Forholde seg til og overholde tidsfrister.

Læringsformer og aktiviteter

- Forelesninger
- Obligatoriske oppgaver
- Oppgaveløsning
- Prosjektarbeid

Obligatoriske arbeidskrav:
2 av 3 obliger og prosjektoppgave må være godkjent. Klart mangelfullt arbeid, ikke selvstendig eget arbeid eller innleveringsfrist som ikke overholdes regnes som ikke-levert.
De to obligene må være innlevert før man kan bli med i en gruppe og starte på prosjektoppgaven.
Det kreves aktiv deltagelse i prosjektet for å få dette godkjent. Gruppedeltagerne må undertegne på at alle har vært aktive/deltagende i gruppearbeidet.I tvilstilfeller kan det bli gjennomført muntlig høring med enkeltstudenter for at disse skal få prosjektet godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektoppgave og obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt eksamen/kontinuasjon i august.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (BIDAT)
IT-drift og informasjonssikkerhet (BITSEC)
Informatikk (ÅRINF)
Programmering [Spill | Applikasjoner] (BPROG)

Kursmateriell

Lafore, Robert. (2002). Object-Oriented Programming in C++. Indianapolis, IN: SAMS
Faglærer. Kompendium. Gjøvik: NTNU

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT1081 10.0
L183A 6.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 F
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.