IMT1003 - Innføring i IT-drift og informasjonssikkerhet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og mappe
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 3/10
Skriftlig eksamen 7/10 3 timer D

Faglig innhold

Part I: IT innledninger
-Dataprinsipper
-Nettverk og datakommunikasjon
-Kommandolinje

Part II: Informasjonssikkerhetsprinsipper
-Oversikt: historie og begreper
-Juridiske og etiske problemstillinger
-Risikostyring
-Informasjonssikkerhetsplanlegging (standarder, beste praksis og kontinuitetsstrategier)
-VPN, brannmur og innbruddsdeteksjon
-Autentisering, identitetsforvaltning , personvernfremmende teknologi
-Database og  sikkerhet i nettskyen
-Kryptografi
-Fysisk sikkerhet
-Problemer rundt brukervennlighet
-Menneskelige faktorer (organisasjons- og kulturaspektene) i distribusjon av informasjonssikkerheten
-Implementering og vedlikehold (programvaresikkerhet, hardwaresikkerhet, systemrevisjon og dataanalyse/etterforskning , informasjonssikkerhetssertifiseringer)

Læringsutbytte

Kunnskap:
-Grunnleggende IT-begreper og metoder
-Historie, terminologien, begreper, trusler, angrep, og kontroller om informasjonssikkerhet
-Juridiske/etiske, tekniske, organisatoriske og kulturelle aspekter av informasjonssikkerhet
-Beste praksis i sikkerhetsplanlegging og ledelse

Ferdigheter:
-Grunnleggende praktiske ferdigheter for IT-drift
-Metoder for informasjonssikkerhet prosjektplanlegging , gjennomføring og ledelse
-Evne til å identifisere potensielle sikkerhetstrusler og  å finne riktig informasjon ressurs for å håndtere truslene
-Grunnleggende kommunikasjon ferdigheter i å forklare problemet og presentere sikkerhetsplan
-Grunnleggende ferdigheter i litteratur og status undersøkelsen og rapportskriving

Generell kompetanse
-Er klar over relevante faglige, juridiske og etiske problemstillinger
-Kan gjennomføre og dokumentere arbeidet selvstendig i tråd med akademisk praksis
-Kan formidle fagstoff både skriftlig og muntlig
-Studentene skal kjenne til grunnleggende metoder for tenkning og innovasjon

Læringsformer og aktiviteter

-Forelesninger
-Gruppearbeid
-Obligatoriske oppgaver: Studenten skal ha gjennomført det digitale kurset 3IKK (3-timers kreativitetskurs) og påfølgende gruppearbeid

Mer om vurdering

Vurderingsformer:
-Skriftlig eksamen (70%), 3 timer.
-Mappe(30%) består av 2 innleveringer. Disse skal leveres i Blackboard som et tosidig utskrift.   
-Begge deler må være bestått.

Utfyllende om kontinuasjon:
Utsatt skriftlig eksamen i august. Hvis ikke bestått på mappevurdering, må avtale om forbedring gjøres med emnesansvarlig.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
IT-drift og informasjonssikkerhet (BITSEC)
Informasjonssikkerhet (BIS)

Kursmateriell

Kjerneliteratur:
-Michael E. Withman og Herbert J. Mattord: Principles of Information Security, Thomson Course Technology, 5. utgave (2015)

Støttelitteratur:
-William Stallings and Lawrie Brown: Computer Security: Principles and Practice, 3. ed. (2014)
-Gene Kim, Kevin Behr and George Spafford: The Phoenix Project: A Novel About IT, Dev Ops and Helping your Business Win, IT Revolution Press, First edition (2013). Available as e-book on Amazon
-Torgeir Daler, Roar Gulbrandsen, Tore Audun High and Torbjørn Sjølstad: Handbook for Computer Security - information technology and risk management, Tapir Academic Press, 3rd edition (2010)
-Personal Data Act and the Personal Data Regulations (available online:  www.lovdata.no)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og mappe

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Mappevurdering 3/10
Høst ORD Skriftlig eksamen 7/10 D 11.12.2017 15:00 B210-2.etg. , B211- 2.etg. , B213 - 2.etg. , D101 - 1.etg. , E208 - 2.etg. , C024 - underetg.
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.