IINI4022 - XML-Teknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Web-eksamen 100/100 3 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Hva er XML og nytteverdien av denne teknologien. Lagre data, endre data, hente ut data i XML. Validering av XML (bruk av skjema). Eksempler på praktisk bruk av XML inkludert SVG. Bruk av DTD, XML Schema, XSLT, DOM, Lagring av XML i database. XQuery (for å hente ut data).

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet XML -teknologi skal studenten ha følgende samlete læringsutbytte:

KUNNSKAPER:
Kandidaten:
- kjenner sentrale begreper innen XML-teknologi og hvordan teknologien kan brukes, og kan gjøre rede for dette
- forstår hvordan et XML-dokument er bygd opp (tre-struktur) og vite hvordan skjema brukes til å validere (sette krav til) struktur og datainnhold til dokumentet
- forstår skillet mellom data (innhold), struktur (skjema) og presentasjon
- kan gjøre rede for noen praktiske eksempler på konkret bruk av XML
- kjenner til eksempler på hvordan XML kan lagres i en relasjonsdatabase

FERDIGHETER:
Kandidaten:
- kan lage egne løsninger i XML -teknologi for oppbevaring og utveksling av data i et informasjonssystem (e-løsninger og web-løsninger).
- kan lage egne skjema i en gitt skjemastandard mot egne eller gitte XML-dokument
- vite hvordan en kan endre (oppdatere) struktur og/eller datainnhold til et gitt XML-dokument
- kan utføre enkle XQuery-spørringer mot en eller flere XML-dokument

GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten:
- viser en bevisst holdning til lagring og representasjon av semi-strukturelle data i et informasjonssystem
- viser en bevisst holdning til å unngå unødvendig dobbeltlagring av data i en XML-struktur

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Moduler (leksjoner), øvingsoppgaver (tilsvarende 8 obligatoriske), diskusjonsforum og andre former for studentaktivitet på Web, selvstudium.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
8 av 8 øvinger må være godkjent.


Hjelpemidler til eksamen:
Alle, inklusiv tilgang til Internett.

Utsatt eksamen:
Ordinær eksamen desember: Mai/juni
Ordinær eksamen mai/juni: Desember

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Åpne utdanningstilbud (ITÅPNEUT)

Forkunnskapskrav

Emnet har adgangsbegrensning.

Kursmateriell

Div. forfattere: Beginning XML, siste utgave. I tillegg kommer læremateriell som gjøres tilgjengelig på skolens læringsplattform etter studiestart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Web-eksamen 100/100 HJELPEMIDD 05.12.2017 09:00
Vår ORD Web-eksamen 100/100 HJELPEMIDD 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.